Magyar Természetjáró Szövetség weboldalai MTSZ Turista Magazin TuristaShop TEKA-kártya Kéktúra Galyatető Turistacentrum Gerecse50 A kéktúrázás napja
Vybrať jazyk
Naplánovať výlet Skopíruj trasu
Peší výlet Top Túra s fázami

Modrá trasa

· 21 reviews · Peší výlet · Otvorené
Zodpovedný za tento obsah
Magyar Természetjáró Szövetség Overený partner  Výber prieskumníkov 
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
m 1400 1200 1000 800 600 400 200 -200 1000 800 600 400 200 km Putnok (OKTPH_117) Ötvös (OKTPH_16) Jásd (OKTPH_45_2) Gibárt (OKTPH_133) Zirc (OKTPH_43)
Medzi najväčšie výzvy turistov patrí absolvovanie najdlhšieho súvislo označeného turistického chodníka v Maďarsku. Modrá trasa rozdelená na 27 úsekov z ktorej každý úsek je viacdňovou pešou túrou. Trasu môže  absolvovať ktokoľvek za ľubovoľný čas. Podstatou je radosť z  turistiky a spoznanie prírodných a kultúrnych zaujímavostí krajiny. V hornom menu môžete nájsť detailný popis každého úseku, pozrieť  si zaujímavosti, ktoré sú súčasťou jednotlivých úsekov a samozrejme aj zoznam miest, kde je možné si označiť pečiatkou.
Otvorené
Ťažká
1 163,7 km
343:05 hod
31 420 m
32 015 m

Do leta 2018 prešlo po symbolickej trati modrým pásom označenej Modrej trasy viac ako šesť tisíc osôb. Úsek dlhý 1162 kilometrov prechádza severnými časťami Maďarska od Írottkő po Hollóháza,  pokračuje po väčších pohoriach, hlavným mestom a Balatonom. Táto časť krajiny je úžasne pestrá a z hľadiska reliéfu bohatá na geologické a kultúrne hodnoty, vďaka ktorým každý zdolaný úsek a každý deň strávený na Modrej trase nám poskytne nezabudnuteľné zážitky.

Krížom cez krajinu

Trať Modrej trasy môžeme prejsť v ľubovoľnom smere v detailných opisoch jednotlivých úsekov postupujeme v smere zo západu na východ, takto sú aj jednotlivé úseky číslované. Vychádzame z najvyššieho bodu Kőszegi-hegység, z Írott-kő, ktorý je zároveň najvyšším bodom Zadunajska, odkiaľ pokračujeme cez Malú nížinu po breh Balatonu. Prechádzame po najkrajších pohoriach a údoliach Balatonskej planiny, odkiaľ prídeme k  obrovským lesom pokrytými vrchmi pohoria Bakony. Počas trasy prechádzame historickými mestami, vylezieme na vrchy s úžasným výhľadom (vrch Sv. Juraja -Szent György-hegy, Badacsony, Csobánc), zdoláme niekoľko zrúcanín (hrad Sümeg, Rezi alebo zrúcanina Tátika, hrad v Szigliget), ale máme možnosť aj duchovne sa posilniť (budhistická stavba v Zalaszántó - sztúpa, opátstvo v Zirci).

Prejdeme po mierne členitom reliéfe pohoria Zadunajska, cez pohorie Vértes, odkiaľ pokračujeme po pohorie Gerecse, ktoré je bohaté na vyhliadkové body a cez spodnú časť pohoria Pilis prídeme do hlavného mesta a okolitých Budínskych vrchov. Tí, čo začnú Modrú túru tam, môžu navštíviť niekoľko známych a obľúbených miest, ako sú napr. Hűvösvölgy, rozhľadňa Árpád-kilátó alebo vrch Hármashatár-hegy.

Smerom k Dunajskému oblúku, kde sa stretajú pohoria Pilis a Visegrádi-hegység môžeme prejsť po jednej z najkrajších úžľabín krajiny (údolie potoku Dera-patak), ale nemožno vynechať ani Dobogókő (Dupací kameň), ktorý je považovaný za kolísku turistiky v Maďarsku.

Z územia ležiaceho na západ od Dunaja sa lúčime pohľadom na hrad vo Visegráde, odkiaľ pokračujeme smerom k pohoriu Börzsöny. Jeden po druhom zdolávame vyhliadkové body, po rozhľadni Julianus-kilátó nás čaká vrch Nagy-Hideg-hegy a najvyšší vrchol pohoria, Csóványos. Pokračujeme smerom k miernym svahom pohoria Cserhát, míňame úhľadné „palócske“ dediny, spomedzi ktorých musíme vyzdvihnúť obec Hollókő. Rozlúčime sa s kopcami a smerujeme k najvyšším vrcholom Maďarska k obľúbenému pohoriu  Mátra. Po hrebeni prídeme k 964 metrov vysokému vrcholu Galya-tető, odkiaľ sa nám z rekonštruovanej rozhľadne naskytne prekrásna panoráma. 

Pokračovaním po hrebeni prídeme k najvyššiemu bodu krajiny. na 1014 metrov vysoký vrchol Kékes-tető, odkiaľ nás čaká najviac namáhavý úsek Modrej trasy medzi pohorím Mátra a Bükk. Členitý terén nás neustále núti k lezeniu po svahoch hore a dolu po oboch stranách menších vrcholov, ale krásny pohľad, čo sa nám naskytne z vyhliadkových miest je zaslúženou odmenou. Prejdeme na najvyššie položené miesto Maďarska, pokračujeme po pohorí s najväčšou priemernou výškou.  Naša cesta vedie po neporušených lesoch a slnečných lúkach. Malebná krajina pohoria Bükk je tvorená skalnými útvarmi dvíhajúcimi sa nad okolitú krajinu.

Z trasy sa miestami oplatí urobiť menšiu zachádzku, aby sme navštívili také pozoruhodnosti, akou je cisteriánsky kostol v Bélapátfalva, alebo najvyššie vyhliadkové miesto v pohorí Bükk, rozhľadňa Petőfi-kilátó na 956 metrov vysokom kopci.

Z pohoria Bükk pokračujeme cez pahorkatinu Borsodi-dombság a priblížime sa k najsevernejšej geografickej časti Maďarska, ku krasovému územiu Aggteleki-karszt. Ak sme tu ešte neboli určite nevynechajme návštevu úchvatnej jaskyne v Aggtelek. Sústava jaskýň na maďarsko-slovenských hraniciach Baradla-Domica je súčasťou svetového dedičstva. Svojou 25 kilometrovou dĺžkou a impozantnými kvapľovými útvarmi a dobre vyznačenou turistickou infraštruktúrou nám umožňuje nahliadnuť do vnútorných častí zkrasovateľých vápencov.

Trať Modrej trasy pokračuje po chudobnej, ale z hľadiska kultúrnych hodnôt a architektonických pamiatok bohatej krajine pohoria Cserhát. K pohoriu Zempléni-hegység prídeme pri hrade v Boldogkő, ku ktorému sa z Modrej trasy dostaneme malou zachádzkou. Pre najmenej známe pohorie Maďarska sú charakteristické vyvýšeniny v tvare pravidelného trojuholníka a hradné zrúcaniny nachádzajúce sa na vysokých skalných bralách, ako je napríklad hrad vo Füzéri.

Pokračujeme smerom na sever a prídeme k najvyššiemu bodu Zemplénu, na 895 metrov vysoký vrch Nagy-Milic, ktorý leží na štátnej hranici. Nakoniec prídeme do obce Hollóháza, ktorá je známa svojim porcelánom. Tu nájdeme aj pomník na konci (začiatku) Modrej trasy.

Krátka história Modrej trasy

Zväz maďarských turistov - Magyar Turista Szövetség v roku 1930 rozhodol  vybudovať trasu modrej značky vedúcej cez celú republiku a vyznačil východzí a koncový bod trasy. Pôvodná trasa viedla z pohoria Bükk po Bakony, ktorej cieľom bolo spojenie hlavných línií jednotlivých pohorí. Vytvorenie takejto trasy na ktorej môžno spoznať turistické zaujímavosti krajiny. Vyznačenie chodníkov a zakreslenie značiek pokračovalo pomaly, počas 2. svetovej vojny boli práce pozastavené pričom do roku 1938 boli 4/5 trasy už hotové. Dnešný rozsah dosiahla Modrá trasa až po zmene režimu, vtedy sa za východzí bod vyznačil dovtedy nedosiahnuteľný vrchol Írott-kő.

V roku 1938 bolo zorganizované štátne putovanie, tzv. "Országos Vándorlás" už po modro vyznačených trasách, ktorej dali názov Svätoštefanské putovanie (Szent István vándorlás). Jedna skupina turistov vyrazila zo západu a druhá z východu, stretli sa na Dobogókő (Dupací kameň). Táto udalosť je považovaná za „vysvätenie“ Modrej trasy. Podľa pôvodného plánu sa táto akcia mala zopakovať každých 5 rokov, no nestalo sa tak.

Budapeštiansky klub s názvom Budapesti Lokomotív Sportklub Természetjáró Szakosztály v rokoch 1950 vytvoril nové turistické hnutie, ktoré spojilo trasy modrej značky s putovaním, celú trasu rozdelili do niekoľkých úsekov a tých, ktorý trasu prešli, odmenili. Po Modrej trase zo začiatku prešli iba členovia odboru železničiarov, neskôr túto možnosť mohli využiť aj iní milovníci prírody. Pre veľký záujem organizátori prenechali túto úlohu v roku 1961 Zväzu milovníkov prírody, neskoršiemu Zväzu maďarských turistov, ktorý je odvtedy výhradným organizátorom Modrého okruhu.

Modrá trasa sa preslávila televíznym seriálom Pála Rockenbauera v roku 1979 pod názvom Jeden a pol miliónov krokov po Maďarsku (Másfélmillió lépés Magyarországon). Kult hlavnej turistickej trasy žije dodnes. Od roku 2010 zaznamenali rekordný počet turistov, ktorí prešli po Modrej trase.

 

Miesta s pečiatkou na trati Modrej trasy zobrazené na mape

Oficiálny zoznam miest s pečiatkou (v pdf)

 

Autorov tip

 • Predtým ako sa vydáme na cestu, je potrebné si zabezpečiť záznamník od Zväzu maďarských turistov - Magyar Természetjáró Szövetség! Ak ho už máš, nezabudni ho doma.
 • Treba brať do úvahy, že ide o viac staničnú zjednotenú mapu, na ktorej je zakreslená trať Modrej trasy z júna 2017. Neskoršie úpravy môžu byť na jednotlivých úsekoch, preto k získaniu informácií o aktuálnom stave si treba vybrať zvolený úsek z horného menu alebo zo zoznamu!
 • Klikni na ikonu, ktorá je pod nápisom a nad obrazom a zo zoznamu si vyber zvolený úsek Modrej trasy! Tu nájdeš všetky potrebné informácie a detaily o celom úseku.
 • Potom ako prejdeš po niektorom z úsekov aj tu si to môžeš zaznačiť a vyhodnotiť informácie uvedené na našej stránke, po prihlásení môžeš pridať vlastné fotky. Svoje zážitky môžeš zdielať aj s ostatnými!
 • Vedel si to? Ak prejdeš po celej Modrej trase od Írott-kő po Hollóháza, prekonáš 31 341 metrov výškového rozdielu a 31 906 metrové zníženie, pričom svoj výkon môžeš označiť na 151 miest (pečiatkou)
 • Miesto všetkých pečiatok nájdeš v zozname alebo kliknutím sem sa zobrazia aj na mape.
 • V itinerári každej trasy sa nachádza kód miesta na pečiatkovanie (Skratka OKTPH znamená ”Országos Kéktúra Pecsételő Hely”, čo v preklade znamená Miesto pečiatkovania na Modrej trase).
 • Túra pre deti: Zväz maďarských turistov pripravil pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sériu túr s krátšou dĺžkou. Detaily môžete nájsť na oficiálnej stránke Modrej trasy.
Obtiažnosť
Ťažká
Technika
Vytrvalosť
Zážitok
Krajina
Najvyšší bod
Kékestető, 1 014 m
Najnižší bod
102 m
Odporúčané ročné obdobie
jan
feb
mar
apr
máj
jún
júl
aug
sep
okt
nov
dec

Bezpečnostné opatrenia

Na jednotlivých úsekoch platia rôzne bezpečnostné predpisy. Pre získanie informácií, klikni na tebou zvolený úsek.

Dalšie informácie/odkazy

štart

Írott-kő (882 m)
Súradnice:
DD
47.352760, 16.433751
DMS
47°21'09.9"N 16°26'01.5"E
UTM
33T 608281 5245362
what3words 
///next.spacings.buyers

ciel

Hollóháza

Podrobný popis cesty

Detaily o jednotlivých úsekoch nájdeš pri konkrétnom úseku Modrej trasy.

Poznámka


všetky záznamy na chránených územiach

Súradnice

DD
47.352760, 16.433751
DMS
47°21'09.9"N 16°26'01.5"E
UTM
33T 608281 5245362
what3words 
///next.spacings.buyers
Príjazd vlakom, autom, pešo alebo na bicykli

Vybavenie

Bližšie informácie nájdeš pri jednotlivých úsekoch.

Otázky a odpovede

Opýtať sa prvú otázku

Máš otázku týkajúcu sa tohto obsahu? Tu je správne miesto, kde sa môžeš opýtať.


Recenzie

4,3
(21)
Robert Cselovszki
2021-04-03 · Community
2021. április 3., szombat 12:38
Fotografia: Robert Cselovszki, Közösség
Balazs Bakos
2021-01-18 · Community
Dobogoko fele
Fotografia: Balazs Bakos, Community
Ďalšie recenzie

Fotografie iných

2021. április 3., szombat 12:38
Dobogoko fele
2020. október 19., hétfő de. 7:07:01
2020. október 19., hétfő de. 7:07:26
+ 34

Stav
Otvorené
hodnotenie
Obtiažnosť
Ťažká
Trasa
1 163,7 km
Trvanie
343:05 hod
Stúpanie
31 420 m
Klesanie
32 015 m
Etapová trasa Bohatý na prírodné krásy Geologické zaujímavosti Faunistické zaujímavosti Tajný tip Zdravé podnebie Jednosmerná trasa Možnosť občerstvenia Kultúrna a historická hodnota Botanické zaujímavosti Výstup/zostup horskou železnicou alebo lanovkou

Štatistika

 • 2D 3D
 • Obsah
 • Zobraziť obrázky Skryť obrázky
Funkcie
Mapy a chodníky
 • 27 Konštrukcie
Diaľková turistika · Koszegi-hegység
Írott-kő - Sárvár (OKT-01.)
Top Stredná Konštrukcia 1 Otvorené
70,7 km
18:30 hod
565 m
1 290 m

Východzím bodom 1166 km dlhého úseku Modrej trasy je Írott-kő (Písaný kameň) , ktorý je zároveň najvyšším bodom Zadunajska. V Kőszegi- hegység ...

13
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Zalai-dombság
Sárvár - Sümeg (OKT-02)
Top Ľahká Konštrukcia 2 Otvorené
72 km
18:50 hod
455 m
460 m

Druhá časť Modrej trasy je najdlhšou časťou, ktorá vedie po rovinatej krajine. Celý úsek vedie po rovinatom teréne, menej strmý svah je potrebné ...

5
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika
Sümeg - Keszthely (OKT-03.)
Top Ľahká Konštrukcia 3 Otvorené
44,9 km
12:40 hod
820 m
895 m

Hradný vrch Sümegu sa vzďaľuje ako strážna veža pohoria Bakony, keď dorazíme do horskej časti Modrej trasy. Rovina postupne prechádza svahmi do ...

5
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Ľahká Konštrukcia 4 Otvorené
27,2 km
7:50 hod
550 m
530 m

Pohľad na vrcholy Balaton-felvidék (Balatonská planina) je symbolom tejto časti Modrej trasy. Spomedzi zelených viničov sa nám naskytne prekrásna ...

6
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Balaton-medence
Tapolca - Badacsonytördemic (OKT-05.)
Top Ľahká Konštrukcia 5 Otvorené
17,1 km
5:00 hod
395 m
405 m

Táto časť je jednou z najkrajších ciest celej Modrej trasy. Vedie po vrchoch a vyvýšeninách Balatonskej pahorkatiny. Podľa slov Róbert Reicherta z ...

13
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Stredná Konštrukcia 6 Otvorené
46,9 km
14:10 hod
1 520 m
1 380 m

Šiesta časť Modrej trasy má jednotnú atmosféru, zároveň je veľmi rozmanitou trasou. Vyhľadávame vyvýšeniny, z ktorých sa nám naskytne panoráma ...

4
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Bakony-vidék
Nagyvázsony - Városlőd (OKT-07.)
Top Stredná Konštrukcia 7 Otvorené
22,6 km
6:30 hod
470 m
440 m

Táto časť Modrej trasy nás privedie do sveta obrovských lesov Bakonyského pohoria. Z vrchu Kab-hegy klesáme do dejín geologickej histórie, keď ...

2
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Bakony-vidék
Városlőd - Zirc (OKT-08.)
Top Stredná Konštrukcia 8 Otvorené
41 km
12:10 hod
1 085 m
990 m

Na tejto časti Modrej trasy prídeme k najvyšším častiam pohoria Bakony. Čakajú nás dlhé a strmé svahy, rozsiahle bučiny, ktoré sa striedajú s ...

5
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Bakony-vidék
Zirc - Bodajk (OKT-09.)
Top Stredná Konštrukcia 9 Otvorené
58,3 km
16:50 hod
1 255 m
1 490 m

Táto časť Modrej trasy prechádza po najpestrejšej časti Bakonyu, kde sa nachádza veľmi veľa krasových foriem. Naša cesta vedie chladnými tiesňavami ...

6
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Vértesi Tájvédelmi Körzet
Bodajk - Szárliget (OKT-10.)
Top Stredná Konštrukcia 10 Otvorené
55,7 km
16:20 hod
1 365 m
1 290 m

Desiata časť Modrej trasy prechádza cez pohorie Vértes a pritom ponúka zaujímavé odbočky k pamätihodnostiam vrchoviny. Vrchovina prepletaná lesnými ...

4
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Dunazug-hegyvidék
Szárliget - Dorog (OKT-11.)
Top Stredná Konštrukcia 11 Otvorené
66,7 km
20:20 hod
2 130 m
2 235 m

11. úsek Modrej trasy nás prevedie po veľmi premenlivej krajine, po ceste nájdeme početné množstvo vyhliadkových bodov v pohorí Gerecse.

3
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Dunazug-hegyvidék
Dorog - Piliscsaba (OKT-12.)
Top Ľahká Konštrukcia 12 Otvorené
18,4 km
5:40 hod
535 m
425 m

Trať Modrej trasy pokračuje po úpätí obrovských vápencových brál pohoria Pilis, nevedie hore na vyvýšenie a vyhliadky pohoria. Z trasy môžeme ...

31
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Budai-hegyek
Piliscsaba – Hűvösvölgy (OKT-13.)
Top Ľahká Konštrukcia 13 Otvorené
22,2 km
6:30 hod
580 m
585 m

Na tejto trase nás čaká niekoľko zaujímavých zážitkov z geologického i botanického hľadiska. Od hraníc pohoria Pilis a Budínskych kopcov pokračuje ...

39
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Ľahká Konštrukcia 14 Otvorené
14,1 km
4:20 hod
525 m
625 m

Štrnásty úsek Modrej trasy je dlhý práve 14 kilometrov. Táto časť Modrej trasy nám ponúka veľa zaujímavostí, ľahká túra vedie cez hrasť vrchu ...

44
od Gabriella Szlatki,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Stredná Konštrukcia 15 Otvorené
22,6 km
7:30 hod
1 060 m
490 m

Pätnásty úsek Modrej trasy nás povedie po najzaujímavejších častiach pohoria Dunazug. Pri príchode na územie pohoria Északi-középhegység (Severné ...

17
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Szentendrei járás
Dobogókő - Visegrád (OKT-16.)
Top Stredná Konštrukcia 16 Otvorené
24,3 km
7:10 hod
610 m
1 205 m

Táto trasa vedie po vnútorných menej známych častiach pohoria Visegrádi-hegység, počas ktorej navštívime vyhliadky s úžasnou panorámou a čarovné ...

16
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Szobi járás
Nagymaros – Nógrád (OKT-17.)
Top Stredná Konštrukcia 17 Otvorené
40,4 km
13:00 hod
1 740 m
1 630 m

Sedemnásta časť Modrej trasy nás prevedie cez obrovskú divokú lesnú oblasť pohoria Magas-Börzsöny, vyšplhá sa na jeho najvyšší vrch, ale zavedie ...

6
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Rétsági járás
Nógrád - Becske (OKT-18.)
Top Stredná Konštrukcia 18 Otvorené
59,2 km
18:00 hod
1 885 m
1 880 m

Medzi pohoriami Börzsöny a Mátra nás Modrá trasa povedie do miernejšej oblasti.  Západná strana pohoria Cserhátu je skutočnou kopcovitou krajinou.

2
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Balassagyarmati járás
Becske - Mátraverebély (OKT-19.)
Top Stredná Konštrukcia 19 Otvorené
73 km
22:20 hod
2 370 m
2 400 m

Po Modrej trase prichádzame na okázalé miesto pohoria Cserhát. Medzi jemne sa vlniacimi hrebeňmi hôr na rozsiahlych pastvinách sa ťahajú priateľské ...

4
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Stredná Konštrukcia 20 Otvorené
25,1 km
8:20 hod
1 285 m
785 m

Počas 20. úseku Modrej trasy sa pustíme po úzkom hrebeni pohoria Mátra a prejdeme jeho západnú a strednú časť. Z nadmorskej výšky 180 metrov budeme ...

11
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Stredná Konštrukcia 21 Otvorené
25,8 km
8:10 hod
1 020 m
1 560 m

Najvyšší bod našej trasy, Kékes-tető opúšťame po krásnom hrebeni, ktorý nemá v celoštátnom meradle obdobu. Úsek Modrej trasy vedúci po východnej ...

8
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Stredná Konštrukcia 22 Otvorené
17,9 km
5:30 hod
585 m
520 m

Počas našej trasy po kopcovitom území, ktoré spája pohorie Mátra s pohorím Bükk prechádzame malebnými lúkami a na koncových bodoch túry navštívime ...

7
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika
Szarvaskő - Putnok (OKT-23.)
Top Stredná Konštrukcia 23 Otvorené
61,4 km
19:10 hod
2 265 m
2 330 m

Najvyššie ležiacu oblasť krajiny a zároveň aj pohorie s najvyššiou nadmorskou výškou vyhľadáva úsek Modrej trasy prechádzajúca cez pohorie Bükk.

2
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Stredná Konštrukcia 24
62,3 km
18:30 hod
1 700 m
1 690 m

Chodíme po jedinečnom, charakteristickom úseku Modrej trasy. Spomedzi vlniacich sa trávnatých kopcov bez stromov prichádzame od extrémov ...

od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Ľahká Konštrukcia 25 Otvorené
67,9 km
19:45 hod
1 495 m
1 490 m

Na tomto úseku nad údolím rieky Bódva prejdeme krasové územie Szalonnai -karszt a cez jemne zakrivené svahy pohoria Cserhátu, ktorá sa ťahá až k ...

2
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Stredná Konštrukcia 26 Otvorené
53,6 km
16:20 hod
1 675 m
1 475 m

Vkročiac do Zemplínu sa púšťame do turistiky po pohorí, ktoré je v našej krajine najmenej navštevované  a má skôr karpatskú prírodu.

2
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Top Stredná Konštrukcia 27 Otvorené
44,4 km
13:50 hod
1 485 m
1 530 m

Posledný úsek Modrej trasy vedie po severnej strane Zemplínskych vrchov. Z obcí charakteristických pre toto pohorie pokračujeme cez jeden z ...

4
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
: hod.
 km
 m
 m
 m
 m
Pohybom šípok k sebe umožníte zmenu výrezu
Logo emmi Logo agrar Logo bethlen Logo mol Logo otp