Magyar Természetjáró Szövetség weboldalai MTSZ MTSZ térképportál Turista Magazin TuristaShop TEKA-kártya Kéktúra Gerecse50 A kéktúrázás napja
Vybrať jazyk
Naplánovať výlet Skopíruj trasu
Peší výlet odporúčaný výlet Túra s fázami

Modrá trasa (OKT)

· 28 recenzie · Peší výlet · Otvorené
Zodpovedný za tento obsah
Magyar Természetjáró Szövetség Overený partner  Výber prieskumníkov 
 • Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
m 1400 1200 1000 800 600 400 200 -200 1000 800 600 400 200 km Putnok (OKTPH_117) Ötvös (OKTPH_16) Jásd (OKTPH_45_2) Gibárt (OKTPH_133) Zirc (OKTPH_43)
Medzi najväčšie výzvy turistov patrí absolvovanie najdlhšieho súvislo označeného turistického chodníka v Maďarsku. Modrá trasa rozdelená na 27 úsekov z ktorej každý úsek je viacdňovou pešou túrou. Trasu môže  absolvovať ktokoľvek za ľubovoľný čas. Podstatou je radosť z  turistiky a spoznanie prírodných a kultúrnych zaujímavostí krajiny. V hornom menu môžete nájsť detailný popis každého úseku, pozrieť  si zaujímavosti, ktoré sú súčasťou jednotlivých úsekov a samozrejme aj zoznam miest, kde je možné si označiť pečiatkou.
Otvorené
Ťažká
Trasa 1 168,3 km
344:15 hod
31 460 m
32 040 m
1 014 m
102 m

Do leta 2018 prešlo po symbolickej trati modrým pásom označenej Modrej trasy viac ako šesť tisíc osôb. Úsek dlhý 1162 kilometrov prechádza severnými časťami Maďarska od Írottkő po Hollóháza,  pokračuje po väčších pohoriach, hlavným mestom a Balatonom. Táto časť krajiny je úžasne pestrá a z hľadiska reliéfu bohatá na geologické a kultúrne hodnoty, vďaka ktorým každý zdolaný úsek a každý deň strávený na Modrej trase nám poskytne nezabudnuteľné zážitky.

Krížom cez krajinu

Trať Modrej trasy môžeme prejsť v ľubovoľnom smere v detailných opisoch jednotlivých úsekov postupujeme v smere zo západu na východ, takto sú aj jednotlivé úseky číslované. Vychádzame z najvyššieho bodu Kőszegi-hegység, z Írott-kő, ktorý je zároveň najvyšším bodom Zadunajska, odkiaľ pokračujeme cez Malú nížinu po breh Balatonu. Prechádzame po najkrajších pohoriach a údoliach Balatonskej planiny, odkiaľ prídeme k  obrovským lesom pokrytými vrchmi pohoria Bakony. Počas trasy prechádzame historickými mestami, vylezieme na vrchy s úžasným výhľadom (vrch Sv. Juraja -Szent György-hegy, Badacsony, Csobánc), zdoláme niekoľko zrúcanín (hrad Sümeg, Rezi alebo zrúcanina Tátika, hrad v Szigliget), ale máme možnosť aj duchovne sa posilniť (budhistická stavba v Zalaszántó - sztúpa, opátstvo v Zirci).

Prejdeme po mierne členitom reliéfe pohoria Zadunajska, cez pohorie Vértes, odkiaľ pokračujeme po pohorie Gerecse, ktoré je bohaté na vyhliadkové body a cez spodnú časť pohoria Pilis prídeme do hlavného mesta a okolitých Budínskych vrchov. Tí, čo začnú Modrú túru tam, môžu navštíviť niekoľko známych a obľúbených miest, ako sú napr. Hűvösvölgy, rozhľadňa Árpád-kilátó alebo vrch Hármashatár-hegy.

Smerom k Dunajskému oblúku, kde sa stretajú pohoria Pilis a Visegrádi-hegység môžeme prejsť po jednej z najkrajších úžľabín krajiny (údolie potoku Dera-patak), ale nemožno vynechať ani Dobogókő (Dupací kameň), ktorý je považovaný za kolísku turistiky v Maďarsku.

Z územia ležiaceho na západ od Dunaja sa lúčime pohľadom na hrad vo Visegráde, odkiaľ pokračujeme smerom k pohoriu Börzsöny. Jeden po druhom zdolávame vyhliadkové body, po rozhľadni Julianus-kilátó nás čaká vrch Nagy-Hideg-hegy a najvyšší vrchol pohoria, Csóványos. Pokračujeme smerom k miernym svahom pohoria Cserhát, míňame úhľadné „palócske“ dediny, spomedzi ktorých musíme vyzdvihnúť obec Hollókő. Rozlúčime sa s kopcami a smerujeme k najvyšším vrcholom Maďarska k obľúbenému pohoriu  Mátra. Po hrebeni prídeme k 964 metrov vysokému vrcholu Galya-tető, odkiaľ sa nám z rekonštruovanej rozhľadne naskytne prekrásna panoráma. 

Pokračovaním po hrebeni prídeme k najvyššiemu bodu krajiny. na 1014 metrov vysoký vrchol Kékes-tető, odkiaľ nás čaká najviac namáhavý úsek Modrej trasy medzi pohorím Mátra a Bükk. Členitý terén nás neustále núti k lezeniu po svahoch hore a dolu po oboch stranách menších vrcholov, ale krásny pohľad, čo sa nám naskytne z vyhliadkových miest je zaslúženou odmenou. Prejdeme na najvyššie položené miesto Maďarska, pokračujeme po pohorí s najväčšou priemernou výškou.  Naša cesta vedie po neporušených lesoch a slnečných lúkach. Malebná krajina pohoria Bükk je tvorená skalnými útvarmi dvíhajúcimi sa nad okolitú krajinu.

Z trasy sa miestami oplatí urobiť menšiu zachádzku, aby sme navštívili také pozoruhodnosti, akou je cisteriánsky kostol v Bélapátfalva, alebo najvyššie vyhliadkové miesto v pohorí Bükk, rozhľadňa Petőfi-kilátó na 956 metrov vysokom kopci.

Z pohoria Bükk pokračujeme cez pahorkatinu Borsodi-dombság a priblížime sa k najsevernejšej geografickej časti Maďarska, ku krasovému územiu Aggteleki-karszt. Ak sme tu ešte neboli určite nevynechajme návštevu úchvatnej jaskyne v Aggtelek. Sústava jaskýň na maďarsko-slovenských hraniciach Baradla-Domica je súčasťou svetového dedičstva. Svojou 25 kilometrovou dĺžkou a impozantnými kvapľovými útvarmi a dobre vyznačenou turistickou infraštruktúrou nám umožňuje nahliadnuť do vnútorných častí zkrasovateľých vápencov.

Trať Modrej trasy pokračuje po chudobnej, ale z hľadiska kultúrnych hodnôt a architektonických pamiatok bohatej krajine pohoria Cserhát. K pohoriu Zempléni-hegység prídeme pri hrade v Boldogkő, ku ktorému sa z Modrej trasy dostaneme malou zachádzkou. Pre najmenej známe pohorie Maďarska sú charakteristické vyvýšeniny v tvare pravidelného trojuholníka a hradné zrúcaniny nachádzajúce sa na vysokých skalných bralách, ako je napríklad hrad vo Füzéri.

Pokračujeme smerom na sever a prídeme k najvyššiemu bodu Zemplénu, na 895 metrov vysoký vrch Nagy-Milic, ktorý leží na štátnej hranici. Nakoniec prídeme do obce Hollóháza, ktorá je známa svojim porcelánom. Tu nájdeme aj pomník na konci (začiatku) Modrej trasy.

Krátka história Modrej trasy

Zväz maďarských turistov - Magyar Turista Szövetség v roku 1930 rozhodol  vybudovať trasu modrej značky vedúcej cez celú republiku a vyznačil východzí a koncový bod trasy. Pôvodná trasa viedla z pohoria Bükk po Bakony, ktorej cieľom bolo spojenie hlavných línií jednotlivých pohorí. Vytvorenie takejto trasy na ktorej môžno spoznať turistické zaujímavosti krajiny. Vyznačenie chodníkov a zakreslenie značiek pokračovalo pomaly, počas 2. svetovej vojny boli práce pozastavené pričom do roku 1938 boli 4/5 trasy už hotové. Dnešný rozsah dosiahla Modrá trasa až po zmene režimu, vtedy sa za východzí bod vyznačil dovtedy nedosiahnuteľný vrchol Írott-kő.

V roku 1938 bolo zorganizované štátne putovanie, tzv. "Országos Vándorlás" už po modro vyznačených trasách, ktorej dali názov Svätoštefanské putovanie (Szent István vándorlás). Jedna skupina turistov vyrazila zo západu a druhá z východu, stretli sa na Dobogókő (Dupací kameň). Táto udalosť je považovaná za „vysvätenie“ Modrej trasy. Podľa pôvodného plánu sa táto akcia mala zopakovať každých 5 rokov, no nestalo sa tak.

Budapeštiansky klub s názvom Budapesti Lokomotív Sportklub Természetjáró Szakosztály v rokoch 1950 vytvoril nové turistické hnutie, ktoré spojilo trasy modrej značky s putovaním, celú trasu rozdelili do niekoľkých úsekov a tých, ktorý trasu prešli, odmenili. Po Modrej trase zo začiatku prešli iba členovia odboru železničiarov, neskôr túto možnosť mohli využiť aj iní milovníci prírody. Pre veľký záujem organizátori prenechali túto úlohu v roku 1961 Zväzu milovníkov prírody, neskoršiemu Zväzu maďarských turistov, ktorý je odvtedy výhradným organizátorom Modrého okruhu.

Modrá trasa sa preslávila televíznym seriálom Pála Rockenbauera v roku 1979 pod názvom Jeden a pol miliónov krokov po Maďarsku (Másfélmillió lépés Magyarországon). Kult hlavnej turistickej trasy žije dodnes. Od roku 2010 zaznamenali rekordný počet turistov, ktorí prešli po Modrej trase.

 

Mapa: Miesta na pečiatkovanie Veľkej modrej trasy

Oficiálny zoznam miest s pečiatkou (v pdf)

 

Autorov tip

 • Predtým ako sa vydáme na cestu, je potrebné si zabezpečiť záznamník od Zväzu maďarských turistov - Magyar Természetjáró Szövetség! Ak ho už máš, nezabudni ho doma.
 • Treba brať do úvahy, že ide o viac staničnú zjednotenú mapu, na ktorej je zakreslená trať Modrej trasy z júna 2017. Neskoršie úpravy môžu byť na jednotlivých úsekoch, preto k získaniu informácií o aktuálnom stave si treba vybrať zvolený úsek z horného menu alebo zo !
 • Klikni na ikonu, ktorá je pod nápisom a nad obrazom a zo zoznamu si vyber zvolený úsek Modrej trasy! Tu nájdeš všetky potrebné informácie a detaily o celom úseku.
 • Potom ako prejdeš po niektorom z úsekov aj tu si to môžeš zaznačiť a vyhodnotiť informácie uvedené na našej stránke, po prihlásení môžeš pridať vlastné fotky. Svoje zážitky môžeš zdielať aj s ostatnými!
 • Vedel si to? Ak prejdeš po celej Modrej trase od Írott-kő po Hollóháza, prekonáš 31 341 metrov výškového rozdielu a 31 906 metrové zníženie, pričom svoj výkon môžeš označiť na 151 miest (pečiatkou)
 • Miesto všetkých pečiatok nájdeš v zozname alebo kliknutím  sa zobrazia aj na mape.
 • V itinerári každej trasy sa nachádza kód miesta na pečiatkovanie (Skratka OKTPH znamená ”Országos Kéktúra Pecsételő Hely”, čo v preklade znamená Miesto pečiatkovania na Modrej trase).
 • Túra pre deti: Zväz maďarských turistov pripravil pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sériu túr s krátšou dĺžkou. Detaily môžete nájsť na oficiálnej stránke Modrej trasy.
Obtiažnosť
Ťažká
Technika
Vytrvalosť
Zážitok
Krajina
Najvyšší bod
Kékestető, 1 014 m
Najnižší bod
102 m
Odporúčané ročné obdobie
jan
feb
mar
apr
máj
jún
júl
aug
sep
okt
nov
dec

Typy trás

Zobraziť nadmorskú výšku

Bezpečnostné opatrenia

Na jednotlivých úsekoch platia rôzne bezpečnostné predpisy. Pre získanie informácií, klikni na tebou zvolený úsek.

Tipy a rady

Štart

Írott-kő (882 m)
Súradnice:
DD
47.352760, 16.433751
DMS
47°21'09.9"N 16°26'01.5"E
UTM
33T 608281 5245362
what3words 
///next.spacings.buyers

ciel

Hollóháza

Podrobný popis cesty

Detaily o jednotlivých úsekoch nájdeš pri konkrétnom úseku Modrej trasy.

Poznámka


všetky záznamy na chránených územiach

Súradnice

DD
47.352760, 16.433751
DMS
47°21'09.9"N 16°26'01.5"E
UTM
33T 608281 5245362
what3words 
///next.spacings.buyers
Príjazd vlakom, autom, pešo alebo na bicykli

Vybavenie

Bližšie informácie nájdeš pri jednotlivých úsekoch.

Otázky a odpovede

Otázka od Ildikó Nyúl · 2022-10-11 · Community
Kedves kéktúrázók.Tudom,hogy semmi esély nincs rá,hogy visszajusson hozzám,mégis megpróbálom.Ma okt.11. elhagytam a kis formátumú jegyzetfüzetemet a kék túrás bejegyzéseimmel.Pillangó van az elején.Valószínúleg a szigligeti alsó pecsételőnél.Másnak nem érték,de én nagyon sajnálom.Nem találta.meg valaki?
Zobraziť viac
Otázka od Erzsébet Schmidt · 2021-11-01 · Community
Sajnos az új verzió rögzítés használata során extrém szinteket mutat pl.600m emelkedés jó esetben 30m, süllyedés ua. Az előző verzió jólmüködött, telefon csere nem volt, beállításokat nem változtattam. A rögzítés diagramja jól mutatja a szinteket. Sajnos nem tudok rájönni mi lehet a probléma.
Zobraziť viac
Odpoveď od Monika Fazekas · 2021-11-02 · Community
Sajnos az új verziót én sem tudom használni. A régi tökéletesen működött, sajnálom, hogy átalakították.
1 more reply
Otázka od Estilla Vandulek · 2021-10-24 · Community
Hogyan lehet appon keresztül GPX-t letölteni ugyhogy meg is találham? Az új app, irtó nehezen kezelhető , lassu és körülményes. Egyszerübb az online felüketet használni, sajnos.
Zobraziť viac
Odpoveď od Péter Kalocsai · 2021-11-01 · Community
Szia! Én általában úgy szoktam, hogy a kék túra web oldaláról töltöm le a gps-t, és azt a programmal nyitom meg.
Zobraziť všetky otázky

Recenzie

4,5
(28)
D Szabó Gyula
2022-08-20 · Community
Szent György hegy, csodálatos hely, de utána Szigligetre és B. tördemicére vezető utakon nagyon sok az aszfalt. Lehet, hogy túl sokat vártam ettől a szakasztól? A kaja, kb 20000 Ft. 2 főre.
Zobraziť viac
Szabó Norbert
2021-08-24 · Community
Nagyon szép szakasz, az őskarszt elképesztő!
Zobraziť viac
Kedy si absolvoval/a tento výlet? 2021-08-24
Ďalšie recenzie

Fotografie iných

+ 77

Stav
Otvorené
hodnotenie
Obtiažnosť
Ťažká
Trasa
1 168,3 km
Trvanie
344:15 hod
Stúpanie
31 460 m
Klesanie
32 040 m
Najvyšší bod
1 014 m
Najnižší bod
102 m
Lineárna trasa Etapová trasa Scénický K dispozícii sú zastávky na občerstvenie Kultúrna a historická hodnota Geologické zaujímavosti Botanické zaujímavosti Flóra a fauna Výstup/zostup lanovkou Tajný tip Zdravé podnebie

Štatistika

 • Obsah
 • Zobraziť obrázky Skryť obrázky
Funkcie
2D 3D
Mapy a chodníky
 • 27 Konštrukcie
Diaľková turistika · Koszegi-hegység
Írott-kő - Sárvár (OKT-01.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 1 Otvorené
Trasa 72,1 km
Trvanie 18:50 hod
Stúpanie 570 m
Klesanie 1 290 m

Východzím bodom 1166 km dlhého úseku Modrej trasy je Írott-kő (Písaný kameň) , ktorý je zároveň najvyšším bodom Zadunajska. V Kőszegi- hegység ...

22
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Zalai-dombság
Sárvár - Sümeg (OKT-02)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Ľahká Konštrukcia 2 Otvorené
Trasa 72,1 km
Trvanie 18:40 hod
Stúpanie 450 m
Klesanie 455 m

Druhá časť Modrej trasy je najdlhšou časťou, ktorá vedie po rovinatej krajine. Celý úsek vedie po rovinatom teréne, menej strmý svah je potrebné ...

8
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Marcal-medence
Sümeg - Keszthely (OKT-03.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Ľahká Konštrukcia 3 Otvorené
Trasa 44,9 km
Trvanie 12:40 hod
Stúpanie 820 m
Klesanie 895 m

Hradný vrch Sümegu sa vzďaľuje ako strážna veža pohoria Bakony, keď dorazíme do horskej časti Modrej trasy. Rovina postupne prechádza svahmi do ...

13
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Balaton-medence
Keszthely - Tapolca (OKT - 04.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Ľahká Konštrukcia 4 Otvorené
Trasa 29,2 km
Trvanie 8:20 hod
Stúpanie 560 m
Klesanie 540 m

Pohľad na vrcholy Balaton-felvidék (Balatonská planina) je symbolom tejto časti Modrej trasy. Spomedzi zelených viničov sa nám naskytne prekrásna ...

23
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Balaton-medence
Tapolca - Badacsonytördemic (OKT-05.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Ľahká Konštrukcia 5 Otvorené
Trasa 17,1 km
Trvanie 5:00 hod
Stúpanie 395 m
Klesanie 405 m

Táto časť je jednou z najkrajších ciest celej Modrej trasy. Vedie po vrchoch a vyvýšeninách Balatonskej pahorkatiny. Podľa slov Róbert Reicherta z ...

27
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Bakonyvidék
Badacsonytördemic - Nagyvázsony (OKT-06.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 6 Otvorené
Trasa 47,4 km
Trvanie 14:30 hod
Stúpanie 1 540 m
Klesanie 1 400 m

Šiesta časť Modrej trasy má jednotnú atmosféru, zároveň je veľmi rozmanitou trasou. Vyhľadávame vyvýšeniny, z ktorých sa nám naskytne panoráma ...

9
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Bakonyvidék
Nagyvázsony - Városlőd (OKT-07.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 7 Otvorené
Trasa 22,6 km
Trvanie 6:30 hod
Stúpanie 470 m
Klesanie 440 m

Táto časť Modrej trasy nás privedie do sveta obrovských lesov Bakonyského pohoria. Z vrchu Kab-hegy klesáme do dejín geologickej histórie, keď ...

9
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Bakonyvidék
Városlőd - Zirc (OKT-08.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 8 Otvorené
Trasa 41 km
Trvanie 12:10 hod
Stúpanie 1 085 m
Klesanie 990 m

Na tejto časti Modrej trasy prídeme k najvyšším častiam pohoria Bakony. Čakajú nás dlhé a strmé svahy, rozsiahle bučiny, ktoré sa striedajú s ...

9
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Bakonyvidék
Zirc - Bodajk (OKT-09.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 9 Otvorené
Trasa 57,9 km
Trvanie 16:50 hod
Stúpanie 1 225 m
Klesanie 1 455 m

Táto časť Modrej trasy prechádza po najpestrejšej časti Bakonyu, kde sa nachádza veľmi veľa krasových foriem. Naša cesta vedie chladnými tiesňavami ...

12
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Vértesi Tájvédelmi Körzet
Bodajk - Szárliget (OKT-10.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 10 Otvorené
Trasa 55,7 km
Trvanie 16:10 hod
Stúpanie 1 365 m
Klesanie 1 290 m

Desiata časť Modrej trasy prechádza cez pohorie Vértes a pritom ponúka zaujímavé odbočky k pamätihodnostiam vrchoviny. Vrchovina prepletaná lesnými ...

4
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Dunazug-hegyvidék
Szárliget - Dorog (OKT-11.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 11 Otvorené
Trasa 66,7 km
Trvanie 20:20 hod
Stúpanie 2 130 m
Klesanie 2 235 m

11. úsek Modrej trasy nás prevedie po veľmi premenlivej krajine, po ceste nájdeme početné množstvo vyhliadkových bodov v pohorí Gerecse.

7
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Dunazug-hegyvidék
Dorog - Piliscsaba (OKT-12.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Ľahká Konštrukcia 12 Otvorené
Trasa 18,4 km
Trvanie 5:40 hod
Stúpanie 535 m
Klesanie 425 m

Trať Modrej trasy pokračuje po úpätí obrovských vápencových brál pohoria Pilis, nevedie hore na vyvýšenie a vyhliadky pohoria. Z trasy môžeme ...

51
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Budai-hegység
Piliscsaba – Hűvösvölgy (OKT-13.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Ľahká Konštrukcia 13 Otvorené
Trasa 22,2 km
Trvanie 6:30 hod
Stúpanie 580 m
Klesanie 585 m

Na tejto trase nás čaká niekoľko zaujímavých zážitkov z geologického i botanického hľadiska. Od hraníc pohoria Pilis a Budínskych kopcov pokračuje ...

60
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
odporúčaný výlet Obtiažnosť Ľahká Konštrukcia 14 Otvorené
Trasa 14,1 km
Trvanie 4:20 hod
Stúpanie 525 m
Klesanie 625 m

Štrnásty úsek Modrej trasy je dlhý práve 14 kilometrov. Táto časť Modrej trasy nám ponúka veľa zaujímavostí, ľahká túra vedie cez hrasť vrchu ...

83
od Gabriella Szlatki,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Dunazug-hegyvidék
Tehelňa Rozália téglagyár - Dobogókő (OKT-15.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 15 Otvorené
Trasa 22,6 km
Trvanie 7:30 hod
Stúpanie 1 060 m
Klesanie 490 m

Pätnásty úsek Modrej trasy nás povedie po najzaujímavejších častiach pohoria Dunazug. Pri príchode na územie pohoria Északi-középhegység (Severné ...

33
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Visegrádi-hegység
Dobogókő - Visegrád (OKT-16.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 16 Otvorené
Trasa 24,3 km
Trvanie 7:10 hod
Stúpanie 610 m
Klesanie 1 205 m

Táto trasa vedie po vnútorných menej známych častiach pohoria Visegrádi-hegység, počas ktorej navštívime vyhliadky s úžasnou panorámou a čarovné ...

27
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Börzsönyvidék
Nagymaros – Nógrád (OKT-17.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 17 Otvorené
Trasa 40,3 km
Trvanie 13:00 hod
Stúpanie 1 740 m
Klesanie 1 630 m

Sedemnásta časť Modrej trasy nás prevedie cez obrovskú divokú lesnú oblasť pohoria Magas-Börzsöny, vyšplhá sa na jeho najvyšší vrch, ale zavedie ...

13
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Börzsönyvidék
Nógrád - Becske (OKT-18.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 18 Otvorené
Trasa 59,2 km
Trvanie 18:00 hod
Stúpanie 1 885 m
Klesanie 1 880 m

Medzi pohoriami Börzsöny a Mátra nás Modrá trasa povedie do miernejšej oblasti.  Západná strana pohoria Cserhátu je skutočnou kopcovitou krajinou.

6
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Cerová vrchovina
Becske - Mátraverebély (OKT-19.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 19 Otvorené
Trasa 73 km
Trvanie 22:10 hod
Stúpanie 2 245 m
Klesanie 2 495 m

Po Modrej trase prichádzame na okázalé miesto pohoria Cserhát. Medzi jemne sa vlniacimi hrebeňmi hôr na rozsiahlych pastvinách sa ťahajú priateľské ...

7
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Mátravidék
Mátraverebély - Mátraháza (OKT-20.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 20 Otvorené
Trasa 25,2 km
Trvanie 8:25 hod
Stúpanie 1 295 m
Klesanie 785 m

Počas 20. úseku Modrej trasy sa pustíme po úzkom hrebeni pohoria Mátra a prejdeme jeho západnú a strednú časť. Z nadmorskej výšky 180 metrov budeme ...

15
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Mátravidék
Mátraháza - Sirok (OKT-21.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 21 Otvorené
Trasa 25,6 km
Trvanie 8:10 hod
Stúpanie 1 015 m
Klesanie 1 565 m

Najvyšší bod našej trasy, Kékes-tető opúšťame po krásnom hrebeni, ktorý nemá v celoštátnom meradle obdobu. Úsek Modrej trasy vedúci po východnej ...

12
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Mátravidék
Sirok - Szarvaskő (OKT-22.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 22 Otvorené
Trasa 17,9 km
Trvanie 5:30 hod
Stúpanie 585 m
Klesanie 520 m

Počas našej trasy po kopcovitom území, ktoré spája pohorie Mátra s pohorím Bükk prechádzame malebnými lúkami a na koncových bodoch túry navštívime ...

16
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Bükkvidék
Szarvaskő - Putnok (OKT-23.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 23 Otvorené
Trasa 61,8 km
Trvanie 19:30 hod
Stúpanie 2 255 m
Klesanie 2 315 m

Najvyššie ležiacu oblasť krajiny a zároveň aj pohorie s najvyššiou nadmorskou výškou vyhľadáva úsek Modrej trasy prechádzajúca cez pohorie Bükk.

5
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Sajó-Hernád-medence
Putnok - Bódvaszilas (OKT-24.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 24
Trasa 63,1 km
Trvanie 18:50 hod
Stúpanie 1 760 m
Klesanie 1 745 m

Chodíme po jedinečnom, charakteristickom úseku Modrej trasy. Spomedzi vlniacich sa trávnatých kopcov bez stromov prichádzame od extrémov ...

1
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Sajó-Hernád-medence
Bódvaszilas - Boldogkőváralja (OKT-25.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Ľahká Konštrukcia 25 Otvorené
Trasa 67,8 km
Trvanie 19:40 hod
Stúpanie 1 495 m
Klesanie 1 490 m

Na tomto úseku nad údolím rieky Bódva prejdeme krasové územie Szalonnai -karszt a cez jemne zakrivené svahy pohoria Cserhátu, ktorá sa ťahá až k ...

3
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Sajó-Hernád-medence
Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó (OKT-26.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 26 Otvorené
Trasa 53,6 km
Trvanie 16:20 hod
Stúpanie 1 675 m
Klesanie 1 475 m

Vkročiac do Zemplínu sa púšťame do turistiky po pohorí, ktoré je v našej krajine najmenej navštevované  a má skôr karpatskú prírodu.

4
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Slanské vrchy
Nagy-nyugodó - Hollóháza (OKT-27.)
odporúčaný výlet Obtiažnosť Stredná Konštrukcia 27 Otvorené
Trasa 44,4 km
Trvanie 13:50 hod
Stúpanie 1 485 m
Klesanie 1 530 m

Posledný úsek Modrej trasy vedie po severnej strane Zemplínskych vrchov. Z obcí charakteristických pre toto pohorie pokračujeme cez jeden z ...

7
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Trasa  km
Trvanie : hod.
Stúpanie  m
Klesanie  m
Najvyšší bod  m
Najnižší bod  m
Pohybom šípok k sebe umožníte zmenu výrezu
Logo hm Logo agrar Logo bethlen Logo mol Logo otp