Magyar Természetjáró Szövetség weboldalai MTSZ MTSZ térképportál Turista Magazin TuristaShop TEKA-kártya Kéktúra Gerecse50 A kéktúrázás napja
Vybrať jazyk
Naplánovať výlet Skopíruj trasu
Peší výlet odporúčaný výlet Konštrukcia 25

Bódvaszilas - Boldogkőváralja (OKT-25.)

· 2 recenzie · Peší výlet · Rimavsko?ko?ická kotlina · Otvorené
Zodpovedný za tento obsah
Magyar Természetjáró Szövetség Overený partner  Výber prieskumníkov 
 • Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
m 600 500 400 300 200 100 60 50 40 30 20 10 km Martonyi pálos kolostorrom Boldogkői vár
Na tomto úseku nad údolím rieky Bódva prejdeme krasové územie Szalonnai -karszt a cez jemne zakrivené svahy pohoria Cserhátu, ktorá sa ťahá až k údoliu Hornádu. Aj keď je toto územie v hospodársky nevýhodnej situácii, stavebné pamiatky dávnych čias a jedinečný obraz malých usadlostí robia túto časť krajiny hodnotnou.
Otvorené
Ľahká
Trasa 67,8 km
19:40 hod
1 495 m
1 490 m
474 m
129 m

Z dediny pokračujeme smerom k údoliu rieky Bódva. Prejdeme po železnici prechádzajúcej nad potokom a smerujeme k holému štítu Esztramos. Po obvode Esztramos, horu takmer obídeme do polovice a dorazíme na Bódvarákó. Potom ako prejdeme  po malej dedine s jedinou ulicou prídeme na kraj osady a strmo sa pustíme do hustým porastom prekrytého krasu Szalonnai-karszt. Prejdúc pohorie kráčame do malinkej usadlosti Tornabarakony, ktorá má  len desiatku obyvateľov.  Malú dedinku, ukrytú v pahorkatine Tornai-dombság prejdeme cez potok Bakony, následne stúpajúc po zelených a borovicových hrebeňoch prejdeme do údolia Rakacai -völgymedence.

Obec Rakacaszend má svoju atmosféru. Napriek tomu, že prichádzame do ulíc odzrkadľujúcich chudobu. Cez vodný tok Rakaca sa opäť vyberieme smerom hore do ihličnatých, cerovo-dubových lesov a cestou môžeme skúmať na povrch trčiace  horniny známe ako rakacai márvány (mramor z Rakacu). V našej túre pokračujeme po poľných cestách prehĺbených do mladých usadenín. Kopcovitá, prevažne ílovitá pôda sa smelo spúšťa do údolia potoku Vadász –patak, v ktorom leží  aj malá dedinka Irota. Rovnobežne s kopcami sprevádzaným údolím, za kopcami sa nachádza obec Felsővadász popri potoku nazývanom Vadász-patak.

Naša cesta odtiaľto pokračuje do ďalších dvoch usadlostí západného Cserhátu (Nyugati-Cserhát, do obce Nyéstár a cez Szőlőhegy (Vinohrady) do obce Abaújszolnok. Za dedinou ležiacou v údolí Ortás-völgy stúpajúc  po hrebeni prejdeme do krajiny s nižšími kopcami východného Cserhátu (Keleti-Cserhát). Naša cesta prevažne ornicami sprevádzaná po ílovitej pôde vedie cez potok Vasonca-patak do obce Baktakék, odkiaľ po  menšom stúpaní prídeme do obce Fancsal. Prechádzajúc  dedinou popri evanjelickom kostole, ktorý sa radí medzi pamätihodnosti obce sa opäť dostávame k orným pôdam, kým prejdeme do údolia potoku Devecseri-patak, kde popri potoku prídeme do obce Abaújdevecser, ktorá v súčasnosti chráni dnes  už opustenú kúriu Józsefa Csoma  a  parku kaštieľa. 

Pokračujeme po asfaltovej ceste už po údolí Hornádu, po riečnom údolí vytvoreného v tektonickej priehrade s terasovitou morfológiou. Cez malé mesto Encs až po obec Gibárt až za most prechádzajúci cez Hornád kráčame po dlažbe až k hranici dediny, kým s menším stúpaním prídeme na poľnú cestu. Do  malej osady Alsócéce sa dostaneme cez pásy lesov, s výhľadom na ornice a krásne kopce Zemplínu (Zemplén), kde nás víta rímsko-katolícky kostol a s ním oproti budova reformovaného kostola. Z dediny pokračujeme po poľnej ceste pomedzi obrobené polia smerom k štítom Zemplínu, nakoniec dorazíme na koncový bod našej túry, na železničnú stanicu Boldogkőváralja.

Obec je vzdialená ešte dobré 2 kilometre. V prípade ak nechceme ešte odcestovať vlakom zanechajúc za sebou premenlivý svet Cserhátu, môžeme pokračovať po modrej značke (K) a pozrieť si aj obec Boldogkőváralja.

 

 

 

Autorov tip

 • Dobrý program je návšteva jaskyne Esztramos Rákóczi barlang, ktorá je možná ako túra vedená s jaskynným sprievodcom z Aggteleki Nemzeti park (Národný park v Aggtelek) (spoplatnené!)
 • Môžeme urobiť aj odbočku k zrúcaninám kláštora založeného v roku 1341 v blízkosti obce Martonyi.
 • V obci Rakacaszend sa nám oplatí pozrieť kultúrnu pamiatku , budovu reformovaného kostola v románskom slohu
 • V obci Felsővadász môžeme navštíviť Rákócziho kaštieľ, v budove ktorého dnes funguje aj škola.
 • V obci Gibárt si môžeme pozrieť technickú pamiatku vodnej elektrárne postavenú v roku 1903.
Obtiažnosť
Ľahká
Technika
Vytrvalosť
Zážitok
Krajina
Najvyšší bod
., 474 m
Najnižší bod
., 129 m
Odporúčané ročné obdobie
jan
feb
mar
apr
máj
jún
júl
aug
sep
okt
nov
dec

Typy trás

Zobraziť nadmorskú výšku

Tipy a rady

V obciach nenájdeme vždy obchod a ak aj áno, nemáme zaručené, že bude otvorený.

Štart

Železničná stanica v Bódvaszilas (164 m)
Súradnice:
DD
48.537090, 20.733679
DMS
48°32'13.5"N 20°44'01.2"E
UTM
34U 480340 5376032
what3words 
///bolted.pardon.span
Zobraziť na mape

ciel

Železničná stanica v Boldogkőváralja

Podrobný popis cesty

Itinerár

Počas celej trasy nasledujeme modrú značku (K).

 • Zo železničnej stanice Bódvaszilasvasútállomás sa po asfaltovej ceste dostaneme do obce Bódvarákó.
 • Z obce stúpame v blízkosti zrúcaniny kláštora  Martonyi- kolostorrom.
 • Spustíme sa do obce Tornabarakony.
 • Po druhej časti hrebeňa kopca je našou nasledujúcou zastávkou obec Rakacaszend.
 • Po ďalšom hrebeni vedie cesta ďalej do obce Irotár.
 • Z Irotár prejdeme do obce  Felsővadász.
 • Na druhej strane kopca nasleduje obec Nyésta.
 • Čoskoro prídeme do obce Abaújszolnok.
 • Dotýkame sa okraja obce Baktakék.
 • V nasledujúcom údolí vyhľadáme obec Fancsal.
 • Pešo prejdeme cez malé mesto Encs.
 • Našim nasledujúcim cieľom je obec Gibárt.
 • Z Gibártu nasledujúc rieku Hornád prejdeme do obce Hermádcécé.
 • Odchádzajúc z Hernádcécé sa dotkneme železničnej stanice boldokőváralja vasútállomás a trasu ukončíme v obci Boldogkőváralja. 

Detailný opis trasy 

Bódvaszilas – Tornabarakony

Z obce Bódvaszilas pokračujeme smerom na juh po stope priemyselných tratí. Po križovaní koľajníc zabočíme doľava, následne po 100 metroch doprava na poľnohospodársku cestu, po ktorej sa dá dobre kráčať a bezpečný most nás prevedie nad Bodvou (Bodva). Po druhej strane držiac sa vpravo, sa dostaneme cez krásnu lúku k potoku Juhász-patak a k starej priemyselnej trati, po ktorej kráčajúc ďalej sa dostaneme pod hrebeň  vrchu Esztramos.  V dôsledku niekdajšej banskej  práci bola vo vrchu objavená jaskyňa  Rákóczi-barlang, ktorá sa dá navštevovať počas celého roka. Po obídení koruny vrchu Esztramos-hegy sa dostávame do malej trpasličej dedinky Bódvarákó, ležiacej pri pohorí Szalonnai-hegység, kde nájdeme krabicu s pečiatkami na ulici Szabadság út, na plote domu  č.23. Prejdeme cez dedinu s jednou ulicou, kde nájdeme ešte  domy s verandou a na jej druhej strane  po 600 metroch, zanechajúc za sebou zničené domy a zvieraciu farmu, odbočíme doľava.

Čoskoro nasleduje dlhé a strmé stúpanie, na konci ktorého sa dostaneme k hrebeňu hory, k úhoru Balogh Pál parlag. Odtiaľto môžeme urobiť krátku odbočku po klesajúcej ceste k zrúcanine kláštora Martonyi-kolostor. Rekonštrukcia kostola a kláštora Háromhegyi pálos templom és kolostor, ktorý bol zriadený v roku 1341, bola ukončená počas uplynulých rokov. Stúpať budeme po lesnatej a vlnitej korune hrebeňa. Čoskoro sa dostaneme k štítu vrchu Milehegy (405m), odkiaľ po klesajúcich cestách necháme za sebou územie krasu. Po mladom borovicovom lese Sok-tető sa dostaneme na asfaltovú cestu, kde zabočíme doprava a spustíme sa až po Tornabarakony. Počas tureckých čias zaľudnenú obec neskôr osídlili Rusíni, no v dnešnej dobe je obývaná už len veľmi málo.

Tornabarakony – Rakacaszend

Strmou ulicou pokračujeme ku grécko-katolíckemu kostolu. Pečiatku nájdeme na plote  fary, oproti kostolu. Uličkou vedúcou von z osady, prechádzame krížom cez potok Bakony-patak a po okraji orníc a lesov pokračujeme po poľnej ceste, stúpame k hrebeňu vrchu Bakony-hegy. Cestou prejdeme popri kaplnke postavenej na počesť Márie a popri posedoch a oplotenom borovicovom lese  čoskoro vojdeme do lesa. Kým bol charakteristickým prvkom pohoria Szalonnai-hegység poväčšine triasový vápenec a dolomit, tak zatiaľ tu na povrchu pahorkatiny Tornai-dombság dominujú usadeniny (hlina, piesok). Po hrebeni ihličnanov vedúca poľná cesta sa rozvetvuje.

Smerom doľava, z lúčnej cesty plnej stromov a kríkov vidíme obec Rakacaszend ležiacu v údolí Rakacai -völgymednce. V obci sú aj dve miesta na pečiatkovanie: jedno nájdeme na rohu pri obchode s rozličným tovarom a druhú na hlavnej ceste pri dome číslo 7 (Fő út 7). Prejdúc cez obec Rakaca, pokračujeme smerom do južnej časti obce. Na vyvýšenine je možné vidieť budovu  reformovaného kostola postaveného v XII. storočí, ktorá je chránenou sakrálnou pamiatkou. Počas predošlých rokov bol viac krát prestavaný. Vo vnútri kostola na strope je ešte vidieť pôvodnú maľbu a pozostatky stredovekej fresky.

Rakacaszend – Felsővadász

Prechádzame po holej strane vrchu Kopasz-hegy (268 m). Mladými, kríkmi zaplnenými kúskami lesa sprevádzaná poľná cesta sa viac krát križuje. Stúpajúc hore, pod našimi nohami a popri ceste sa miestami objaví svetlosivá hornina tzv. rakacai márvány (mramor) v tvare menšých a väčšých kameňov. Zanecháme za sebou borovicami zaliaty výbežok, približne v rovnakej výške sa nachádza hrádza Isten-töltés, odkiaľ smerom dole  po poľnej ceste prídeme k nížine Kocsma-láp. Odtiaľto smerom na juh, juho-východ sa dostaneme na okraj vrchu Kecske-pad. Na rázcestí sa vyberieme na juh, potom po niekoľkých sto metroch vstúpime na úzku lesnú cestu vedúcu do mladej časti lesa Boros-erdő, z ktorej budeme neskôr pokračovať poľná cesta. Dostaneme sa von na lúky, odkiaľ už máme možnosť vidieť osadu Irota. Spustíme sa do údolia Vadász-patak (popri ktorom sa počas daždivého počasia takmer nedá prejsť), následne cez jeden drevený most dorazíme do obce Irota. Pozoruhodnosťou trpasličej dedinky, ležiacej v srdci pohoria Cserhát je okrem domov nesúcich na sebe tradičné ľudové stavebné prvky grécko-katolícky kostol stojaci na kopci nad dedinou.

Cez centrum obce sa vydáme po stráni Vesszős-oldal. Naša cesta vedie medzi jedným plotom a lesom  a popri plote smerom na východ obchádzame po pravej strane ornicu. Po príchode k pásu lesa, naša poľná cesta odbočí doprava a jemne stúpajúc popri lese vchádzame na územie lesa Cinceg-erdő.  Odtiaľto cez les pokračujeme ďalej, následne po príchode do sedla Grajcár- tető nyereg sa spustíme po ornicami obklopenej poľnej ceste, kým sa smerom na sever nedostaneme na poľnú cestu vediacu k obci Felsővadász. Po nej sme za niekoľko minút v dedine. Pečiatku môžeme nájsť na ceste Ady Endre út v obchode s tabakom, alebo pokračujúc po modrej značke môžeme pečiatkovať aj v predajni s rozličným tovarom na ceste Dózsa György út. Kaštiel Rákóczi  postavený v XI. storočí v obci Felsővadász bol pevnostným hradným kaštieľom. V jeho záhrade môžeme nájsť rastlinu Ginkgo Biloba.

Felsővadász – Baktakék

Z obce Felsővadász odchádzame po ulici Hunyadi utca, ale za kaštieľom neodbočíme smerom na juh, ako doteraz. Ulica sa mení na poľnú cestu, pokračujeme najprv cez poľnohospodársku a neskôr cez lesnú oblasť. Do obce Nyésta prídeme smerom zo severu z hlavnej cesty (Fő utca). Pred kostolom odbočíme doľava a za osadou kráčajúc  po stope kolies vedľa orníc sa dostaneme medzi stromy. Na hrebeni sa stáča cesta doprava a po 100-150 krokoch odbočíme doľava na cestičku a prejdúc po pokosenej lúke a lese uvidíme obec Abaújszolnok. Pečiatku nájdeme na plote domu č. 4 na ulici Rákóczi út.

Postupujeme nad obcou po okraji ornice,  vyššie sa striedajú úseky s kríkmi s trávou a stromami. V mladom agátovom lese odbočíme smerom vľavo dole a cez lúku prídeme  k hlavnej ceste. Po nej odbočíme doprava a po 800 metroch  chôdze  po stope kolies, ktorá bude po ľavej ruke,  stúpame k poľnohospodárskej časti obce Ilkaháza. Po príchode do obce Baktakék nás čaká menšia odbočka k pivárni na ulici Rákóczi utcai söröző. Pečiatka sa nachádza v budove obchodu s rozličným tovarom a v pivárni.

Baktakék – Boldogkőváralja

Potom ako odídeme z obce, pokračujeme cez lúky. Po oplotených záhradách a orniciach na rázcestí sa  púšťame doľava a po príjazdovej cesty osady Tobiás-tanya sa dostaneme na asfaltovú cestu. Po tisíc krokoch na kopci pri pravej zákrute, pokračujeme poľnou cestou do lesa. Po hrebeni  pretínajúc asfaltovú cestu sa pustíme do obce Fancsal po hlavnej ulici. Pečiatku Modrej trasy nájdeme v dedine v pivárni Tornyos -söröző alebo oproti nej na plote súkromného domu. Z obce odchádzame cez ovocný sad a zo širokého hrebeňa sa púšťame po trávnatých svahoch. Čoskoro zbadáme budovy obce Abaújdevecser. Križujeme hlavnú cestu č. 3 v okolí malého mesta Encs, odkiaľ pokračujeme do obce Gibárt. S menšou odbočkou môžeme pečiatkovať  pri vchode vodárne. Pečiatka je umiestnená na plote. Na technickú pamiatku vodnej elektrárne postavenej v roku 1903 v obci Gibárt si vyhraďme čas!

Po moste prejdeme cez Hornád a cez hlavnú cestu pokračujeme k hrebeňu . V jednej zákrute odbočíme dole smerom na sever  a ideme pešo po poľnej ceste do obce Alsócéce, kde na adrese Petőfi utca č.4 na kamennom plote nájdeme krabicu s pečiatkami.  Ak si spravíme zachádzku k reštaurácii Aba étterem, v drevenej krabici pred budovou nájdeme pečiatku obce Hernádcéce.  Nakoniec cez potok Szerencs-patak prejdeme do obce Boldogkőváralja, kde je miesto pečiatky na hranici obce pri železničnej stanici. Druhá pečiatka sa nachádza na mreži vchodu hradu  Boldogkői vár, kam sa dostaneme s odbočkou po modrej značke (KL). Hrad, ktorého história sa ťahá do 13. storočia bol postavený na andezitovú tufu z obdobia miocénu. Podmanením hradu sa začína aj naše putovanie po Zemplínskej vrchovine (Zempléni-hegység). 

Poznámka


všetky záznamy na chránených územiach

Verejná doprava

Ľahko dostupné mestskou hromadnou dopravou

 • Železničná stanica Bódvaszilas vasútállomás je prepojená s Miskolcom.
 • K autobusovej zastávke Bódvaszilas, vasútállomás môžeme cestovať  z viacerých smerov, medzi inými aj z Miskolcu.
 • K železničnej stanici Boldogkőváralja vasúti megállóhely je veľmi zriedkavá železničná doprava.
 • Z autobusovej zastávky Boldokőváralja, arkai elágazás idú linky do viacerých smerov.

Prístup

 • Na Modrú trasu vedie zo železničnej stanice Bódvaszilasi vasútállomás modrá zančka (K+).
 • Modrá trasa prechádza aj cez železničnú stanicu Boldogkőváraljai vasútállomás ako aj cez autobusovú zastávku.

Parkovisko

 

 • V obci Bódvaszilas nájdeme parkovisko pred železničnou stanicou.
 • Pri železničnej stanici v Boldogkőváralja (v strede ornice) nájdeme parkovisko.
 • V Boldogkőváralja môžeme auto nechať na platenom parkovisku alebo v ulici Kossuth Lajos utca.

Súradnice

DD
48.537090, 20.733679
DMS
48°32'13.5"N 20°44'01.2"E
UTM
34U 480340 5376032
what3words 
///bolted.pardon.span
Príjazd vlakom, autom, pešo alebo na bicykli

Kniha doporučená autorom

.

Mapa doporučená autorom

.

Vybavenie

Základná turistická výbava:  turistická obuv, oblečenie primerane ročnému obdobiu, pitná voda, strava. K navigácii aplikácia „Természetjáró app.”

Otázky a odpovede

Opýtať sa prvú otázku

Chcel/a by si sa opýtať autora otázku?


Recenzie

2,5
(2)
Norbert Zsalakó
2020-08-23 · Community
Jelzések kifejezetten hiányosak, gps nelkul nagyon konnyu eltevedni, tobb helyen maganterulet, pl keritessel elkeritett teheneszet van a kektura vonalan. Nyaron az ut rengeteg helyen a gazok, szuros bokrok miatt gyakorlatilag jarhatatlan.
Zobraziť viac
1
Fotografia: Norbert Zsalakó, Community
Zoltán Vincze
2019-08-14 · Community
Rakacaszend és Felsővadász közötti szakasznak érdemes térképpel vagy gps-el nekivágni, mert sajnos a jelzések száma nagyon kevés és a kereszteződésekben sem mindig egyértelmű, hogy merre is kell menni.
Zobraziť viac
Kedy si absolvoval/a tento výlet? 2019-08-14

Fotografie iných


Stav
Otvorené
hodnotenie
Obtiažnosť
Ľahká
Trasa
67,8 km
Trvanie
19:40 hod
Stúpanie
1 495 m
Klesanie
1 490 m
Najvyšší bod
474 m
Najnižší bod
129 m
Ľahko dostupné mestskou hromadnou dopravou Etapová trasa Scénický K dispozícii sú zastávky na občerstvenie Kultúrna a historická hodnota Geologické zaujímavosti Botanické zaujímavosti Flóra a fauna Lineárna trasa Zdravé podnebie

Štatistika

 • Obsah
 • Zobraziť obrázky Skryť obrázky
Funkcie
2D 3D
Mapy a chodníky
 • 27 waypointy
 • 27 waypointy
Trasa  km
Trvanie : hod.
Stúpanie  m
Klesanie  m
Najvyšší bod  m
Najnižší bod  m
Pohybom šípok k sebe umožníte zmenu výrezu
Logo hm Logo agrar Logo bethlen Logo mol Logo otp