Zdieľať
Záložka
Vytlačiť
GPX
KML
Naplánovať výlet Skopíruj trasu
Vložiť
Fitness
Diaľková turistika Túra s fázami

Modrá trasa

· 15 reviews · Diaľková turistika · Otvorené
Zodpovedný za tento obsah
Magyar Természetjáró Szövetség Overený partner  Výber prieskumníkov 
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
 • /
  Fotografia: Barna Burger, Magyar Természetjáró Szövetség
m 1400 1200 1000 800 600 400 200 -200 1000 800 600 400 200 km Nógrád (OKTPH_84) Ötvös (OKTPH_16) Gibárt (OKTPH_133) Dorog (OKTPH_64) Zirc (OKTPH_43)

Medzi najväčšie výzvy turistov patrí absolvovanie najdlhšieho súvislo označeného turistického chodníka v Maďarsku. Modrá trasa rozdelená na 27 úsekov z ktorej každý úsek je viacdňovou pešou túrou. Trasu môže  absolvovať ktokoľvek za ľubovoľný čas. Podstatou je radosť z  turistiky a spoznanie prírodných a kultúrnych zaujímavostí krajiny. V hornom menu môžete nájsť detailný popis každého úseku, pozrieť  si zaujímavosti, ktoré sú súčasťou jednotlivých úsekov a samozrejme aj zoznam miest, kde je možné si označiť pečiatkou.
Otvorené
Ťažká
1154,6 km
343:45 hod
31550 m
32130 m

Do leta 2018 prešlo po symbolickej trati modrým pásom označenej Modrej trasy viac ako šesť tisíc osôb. Úsek dlhý 1162 kilometrov prechádza severnými časťami Maďarska od Írottkő po Hollóháza,  pokračuje po väčších pohoriach, hlavným mestom a Balatonom. Táto časť krajiny je úžasne pestrá a z hľadiska reliéfu bohatá na geologické a kultúrne hodnoty, vďaka ktorým každý zdolaný úsek a každý deň strávený na Modrej trase nám poskytne nezabudnuteľné zážitky.

Krížom cez krajinu

Trať Modrej trasy môžeme prejsť v ľubovoľnom smere v detailných opisoch jednotlivých úsekov postupujeme v smere zo západu na východ, takto sú aj jednotlivé úseky číslované. Vychádzame z najvyššieho bodu Kőszegi-hegység, z Írott-kő, ktorý je zároveň najvyšším bodom Zadunajska, odkiaľ pokračujeme cez Malú nížinu po breh Balatonu. Prechádzame po najkrajších pohoriach a údoliach Balatonskej planiny, odkiaľ prídeme k  obrovským lesom pokrytými vrchmi pohoria Bakony. Počas trasy prechádzame historickými mestami, vylezieme na vrchy s úžasným výhľadom (vrch Sv. Juraja -Szent György-hegy, Badacsony, Csobánc), zdoláme niekoľko zrúcanín (hrad Sümeg, Rezi alebo zrúcanina Tátika, hrad v Szigliget), ale máme možnosť aj duchovne sa posilniť (budhistická stavba v Zalaszántó - sztúpa, opátstvo v Zirci).

Prejdeme po mierne členitom reliéfe pohoria Zadunajska, cez pohorie Vértes, odkiaľ pokračujeme po pohorie Gerecse, ktoré je bohaté na vyhliadkové body a cez spodnú časť pohoria Pilis prídeme do hlavného mesta a okolitých Budínskych vrchov. Tí, čo začnú Modrú túru tam, môžu navštíviť niekoľko známych a obľúbených miest, ako sú napr. Hűvösvölgy, rozhľadňa Árpád-kilátó alebo vrch Hármashatár-hegy.

Smerom k Dunajskému oblúku, kde sa stretajú pohoria Pilis a Visegrádi-hegység môžeme prejsť po jednej z najkrajších úžľabín krajiny (údolie potoku Dera-patak), ale nemožno vynechať ani Dobogókő (Dupací kameň), ktorý je považovaný za kolísku turistiky v Maďarsku.

Z územia ležiaceho na západ od Dunaja sa lúčime pohľadom na hrad vo Visegráde, odkiaľ pokračujeme smerom k pohoriu Börzsöny. Jeden po druhom zdolávame vyhliadkové body, po rozhľadni Julianus-kilátó nás čaká vrch Nagy-Hideg-hegy a najvyšší vrchol pohoria, Csóványos. Pokračujeme smerom k miernym svahom pohoria Cserhát, míňame úhľadné „palócske“ dediny, spomedzi ktorých musíme vyzdvihnúť obec Hollókő. Rozlúčime sa s kopcami a smerujeme k najvyšším vrcholom Maďarska k obľúbenému pohoriu  Mátra. Po hrebeni prídeme k 964 metrov vysokému vrcholu Galya-tető, odkiaľ sa nám z rekonštruovanej rozhľadne naskytne prekrásna panoráma. 

Pokračovaním po hrebeni prídeme k najvyššiemu bodu krajiny. na 1014 metrov vysoký vrchol Kékes-tető, odkiaľ nás čaká najviac namáhavý úsek Modrej trasy medzi pohorím Mátra a Bükk. Členitý terén nás neustále núti k lezeniu po svahoch hore a dolu po oboch stranách menších vrcholov, ale krásny pohľad, čo sa nám naskytne z vyhliadkových miest je zaslúženou odmenou. Prejdeme na najvyššie položené miesto Maďarska, pokračujeme po pohorí s najväčšou priemernou výškou.  Naša cesta vedie po neporušených lesoch a slnečných lúkach. Malebná krajina pohoria Bükk je tvorená skalnými útvarmi dvíhajúcimi sa nad okolitú krajinu.

Z trasy sa miestami oplatí urobiť menšiu zachádzku, aby sme navštívili také pozoruhodnosti, akou je cisteriánsky kostol v Bélapátfalva, alebo najvyššie vyhliadkové miesto v pohorí Bükk, rozhľadňa Petőfi-kilátó na 956 metrov vysokom kopci.

Z pohoria Bükk pokračujeme cez pahorkatinu Borsodi-dombság a priblížime sa k najsevernejšej geografickej časti Maďarska, ku krasovému územiu Aggteleki-karszt. Ak sme tu ešte neboli určite nevynechajme návštevu úchvatnej jaskyne v Aggtelek. Sústava jaskýň na maďarsko-slovenských hraniciach Baradla-Domica je súčasťou svetového dedičstva. Svojou 25 kilometrovou dĺžkou a impozantnými kvapľovými útvarmi a dobre vyznačenou turistickou infraštruktúrou nám umožňuje nahliadnuť do vnútorných častí zkrasovateľých vápencov.

Trať Modrej trasy pokračuje po chudobnej, ale z hľadiska kultúrnych hodnôt a architektonických pamiatok bohatej krajine pohoria Cserhát. K pohoriu Zempléni-hegység prídeme pri hrade v Boldogkő, ku ktorému sa z Modrej trasy dostaneme malou zachádzkou. Pre najmenej známe pohorie Maďarska sú charakteristické vyvýšeniny v tvare pravidelného trojuholníka a hradné zrúcaniny nachádzajúce sa na vysokých skalných bralách, ako je napríklad hrad vo Füzéri.

Pokračujeme smerom na sever a prídeme k najvyššiemu bodu Zemplénu, na 895 metrov vysoký vrch Nagy-Milic, ktorý leží na štátnej hranici. Nakoniec prídeme do obce Hollóháza, ktorá je známa svojim porcelánom. Tu nájdeme aj pomník na konci (začiatku) Modrej trasy.

Krátka história Modrej trasy

Zväz maďarských turistov - Magyar Turista Szövetség v roku 1930 rozhodol  vybudovať trasu modrej značky vedúcej cez celú republiku a vyznačil východzí a koncový bod trasy. Pôvodná trasa viedla z pohoria Bükk po Bakony, ktorej cieľom bolo spojenie hlavných línií jednotlivých pohorí. Vytvorenie takejto trasy na ktorej môžno spoznať turistické zaujímavosti krajiny. Vyznačenie chodníkov a zakreslenie značiek pokračovalo pomaly, počas 2. svetovej vojny boli práce pozastavené pričom do roku 1938 boli 4/5 trasy už hotové. Dnešný rozsah dosiahla Modrá trasa až po zmene režimu, vtedy sa za východzí bod vyznačil dovtedy nedosiahnuteľný vrchol Írott-kő.

V roku 1938 bolo zorganizované štátne putovanie, tzv. "Országos Vándorlás" už po modro vyznačených trasách, ktorej dali názov Svätoštefanské putovanie (Szent István vándorlás). Jedna skupina turistov vyrazila zo západu a druhá z východu, stretli sa na Dobogókő (Dupací kameň). Táto udalosť je považovaná za „vysvätenie“ Modrej trasy. Podľa pôvodného plánu sa táto akcia mala zopakovať každých 5 rokov, no nestalo sa tak.

Budapeštiansky klub s názvom Budapesti Lokomotív Sportklub Természetjáró Szakosztály v rokoch 1950 vytvoril nové turistické hnutie, ktoré spojilo trasy modrej značky s putovaním, celú trasu rozdelili do niekoľkých úsekov a tých, ktorý trasu prešli, odmenili. Po Modrej trase zo začiatku prešli iba členovia odboru železničiarov, neskôr túto možnosť mohli využiť aj iní milovníci prírody. Pre veľký záujem organizátori prenechali túto úlohu v roku 1961 Zväzu milovníkov prírody, neskoršiemu Zväzu maďarských turistov, ktorý je odvtedy výhradným organizátorom Modrého okruhu.

Modrá trasa sa preslávila televíznym seriálom Pála Rockenbauera v roku 1979 pod názvom Jeden a pol miliónov krokov po Maďarsku (Másfélmillió lépés Magyarországon). Kult hlavnej turistickej trasy žije dodnes. Od roku 2010 zaznamenali rekordný počet turistov, ktorí prešli po Modrej trase.

 

Miesta s pečiatkou na trati Modrej trasy zobrazené na mape

Oficiálny zoznam miest s pečiatkou (v pdf)

 

Autorov tip

 • Predtým ako sa vydáme na cestu, je potrebné si zabezpečiť záznamník od Zväzu maďarských turistov - Magyar Természetjáró Szövetség! Ak ho už máš, nezabudni ho doma.
 • Treba brať do úvahy, že ide o viac staničnú zjednotenú mapu, na ktorej je zakreslená trať Modrej trasy z júna 2017. Neskoršie úpravy môžu byť na jednotlivých úsekoch, preto k získaniu informácií o aktuálnom stave si treba vybrať zvolený úsek z horného menu alebo zo zoznamu!
 • Klikni na ikonu, ktorá je pod nápisom a nad obrazom a zo zoznamu si vyber zvolený úsek Modrej trasy! Tu nájdeš všetky potrebné informácie a detaily o celom úseku.
 • Potom ako prejdeš po niektorom z úsekov aj tu si to môžeš zaznačiť a vyhodnotiť informácie uvedené na našej stránke, po prihlásení môžeš pridať vlastné fotky. Svoje zážitky môžeš zdielať aj s ostatnými!
 • Vedel si to? Ak prejdeš po celej Modrej trase od Írott-kő po Hollóháza, prekonáš 31 341 metrov výškového rozdielu a 31 906 metrové zníženie, pričom svoj výkon môžeš označiť na 151 miest (pečiatkou)
 • Miesto všetkých pečiatok nájdeš v zozname alebo kliknutím sem sa zobrazia aj na mape.
 • V itinerári každej trasy sa nachádza kód miesta na pečiatkovanie (Skratka OKTPH znamená ”Országos Kéktúra Pecsételő Hely”, čo v preklade znamená Miesto pečiatkovania na Modrej trase).
 • Túra pre deti: Zväz maďarských turistov pripravil pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sériu túr s krátšou dĺžkou. Detaily môžete nájsť na oficiálnej stránke Modrej trasy.

Obtiažnosť
Ťažká
Technika
Vytrvalosť
Zážitok
Krajina
Najvyšší bod
Kékestető, 1014 m
Najnižší bod
101 m
Odporúčané ročné obdobie
jan
feb
mar
apr
máj
jún
júl
aug
sep
okt
nov
dec

Bezpečnostné opatrenia

Na jednotlivých úsekoch platia rôzne bezpečnostné predpisy. Pre získanie informácií, klikni na tebou zvolený úsek.

Dalšie informácie/odkazy

štart

Írott-kő (882 m)
Súradnice:
DD
47.352797, 16.433733
DMS
47°21'10.1"N 16°26'01.4"E
UTM
33T 608279 5245367
what3words 
///subscribed.frets.enchanted

ciel

Hollóháza

Podrobný popis cesty

Detaily o jednotlivých úsekoch nájdeš pri konkrétnom úseku Modrej trasy.

Poznámka


všetky záznamy na chránených územiach

Súradnice

DD
47.352797, 16.433733
DMS
47°21'10.1"N 16°26'01.4"E
UTM
33T 608279 5245367
what3words 
///subscribed.frets.enchanted
Príjazd vlakom, autom, pešo alebo na bicykli

Vybavenie

Bližšie informácie nájdeš pri jednotlivých úsekoch.

Otázky a odpovede

Opýtať sa prvú otázku

Máš otázku týkajúcu sa tohto obsahu? Tu je správne miesto, kde sa môžeš opýtať.


Recenzie

4,1
(15)
Profilový obrázok
Fazekas Monika
2020-08-20 · Community
A Badacsonytördemic -vasútállomáson található pecsétről leesett a guminyomat, javítást igényel.
Zobraziť viac
2020. augusztus 20., csütörtök 21:10:15
Fotografia: Fazekas Monika, Közösség
2020. augusztus 20., csütörtök 21:13:23
Fotografia: Fazekas Monika, Közösség
Dora Halasi
2020-02-16 · Community
2020.02.15. 12. szakasz teljesítve A Tölgyfa büfében remek a konyha, a hagymaleves cipóban nagyon jól esett! A távot bőven szintidőn belül teljesítettük
Zobraziť viac
Úton
Fotografia: Dora Halasi, Közösség
Hagymaleves cipóban, Tölgyfa büfé
Fotografia: Dora Halasi, Közösség
Kiindulasi pont, Dorog
Fotografia: Dora Halasi, Közösség
Fa
Fotografia: Dora Halasi, Közösség
Ďalšie recenzie

Fotografie iných

2020. augusztus 20., csütörtök 21:10:15
2020. augusztus 20., csütörtök 21:13:23
Úton
Hagymaleves cipóban, Tölgyfa büfé
+ 16

Stav
Otvorené
hodnotenie
Obtiažnosť
Ťažká
Trasa
1154,6 km
Trvanie
343:45hod
Stúpanie
31550 m
Klesanie
32130 m
Z bodu do bodu Etapová trasa Bohatý na prírodné krásy Možnosť občerstvenia Kultúrna a historická hodnota Geologické zaujímavosti Botanické zaujímavosti Faunistické zaujímavosti Výstup/zostup horskou železnicou alebo lanovkou Tajný tip Zdravé podnebie

Štatistika

 • 2D 3D
 • Obsah
 • Zobraziť obrázky Skryť obrázky
 • 27 Konštrukcie
Diaľková turistika · Koszegi-hegység
Írott-kő - Sárvár (OKT-01.)
Stredná Konštrukcia 1 Otvorené
70,9 km
18:40 hod
570 m
1285 m
Východzím bodom 1166 km dlhého úseku Modrej trasy je Írott-kő (Písaný kameň) , ktorý je zároveň najvyšším bodom Zadunajska. V Kőszegi- hegység ...
9
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Zalai-dombság
Sárvár - Sümeg (OKT - 02.)
Ľahká Konštrukcia 2 Otvorené
71,6 km
18:40 hod
450 m
455 m
Druhá časť Modrej trasy je najdlhšou časťou, ktorá vedie po rovinatej krajine. Celý úsek vedie po rovinatom teréne, menej strmý svah je potrebné ...
4
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Pannonien
Sümeg - Keszthely (OKT-03.)
Ľahká Konštrukcia 3 Otvorené
44,9 km
12:40 hod
835 m
890 m
Hradný vrch Sümegu sa vzďaľuje ako strážna veža pohoria Bakony, keď dorazíme do horskej časti Modrej trasy. Rovina postupne prechádza svahmi do ...
4
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Balaton (Plattensee)
Keszthely - Tapolca (OKT - 04.)
Ľahká Konštrukcia 4 Otvorené
27,2 km
7:50 hod
550 m
540 m
Pohľad na vrcholy Balaton-felvidék (Balatonská planina) je symbolom tejto časti Modrej trasy. Spomedzi zelených viničov sa nám naskytne prekrásna ...
3
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Balaton-medence
Tapolca - Badacsonytördemic (OKT-05.)
Ľahká Konštrukcia 5 Otvorené
17,3 km
4:55 hod
395 m
410 m
Táto časť je jednou z najkrajších ciest celej Modrej trasy. Vedie po vrchoch a vyvýšeninách Balatonskej pahorkatiny. Podľa slov Róbert Reicherta z ...
8
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Balaton (Plattensee)
Badacsonytördemic - Nagyvázsony (OKT-06.)
Stredná Konštrukcia 6 Otvorené
47 km
14:20 hod
1535 m
1390 m
Šiesta časť Modrej trasy má jednotnú atmosféru, zároveň je veľmi rozmanitou trasou. Vyhľadávame vyvýšeniny, z ktorých sa nám naskytne panoráma ...
3
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Bakony-vidék
Nagyvázsony - Városlőd (OKT-07.)
Stredná Konštrukcia 7 Zatvorené
22,5 km
6:30 hod
470 m
440 m
Táto časť Modrej trasy nás privedie do sveta obrovských lesov Bakonyského pohoria. Z vrchu Kab-hegy klesáme do dejín geologickej histórie, keď ...
2
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Pannonien
Városlőd - Zirc (OKT-08.)
Stredná Konštrukcia 8 Otvorené
40,9 km
12:10 hod
1095 m
1005 m
Na tejto časti Modrej trasy prídeme k najvyšším častiam pohoria Bakony. Čakajú nás dlhé a strmé svahy, rozsiahle bučiny, ktoré sa striedajú s ...
4
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Pannonien
Zirc - Bodajk (OKT-09.)
Stredná Konštrukcia 9 Otvorené
58,7 km
16:50 hod
1260 m
1495 m
Táto časť Modrej trasy prechádza po najpestrejšej časti Bakonyu, kde sa nachádza veľmi veľa krasových foriem. Naša cesta vedie chladnými tiesňavami ...
4
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Pannonien
Bodajk - Szárliget (OKT-10.)
Stredná Konštrukcia 10 Zatvorené
52,5 km
15:10 hod
1330 m
1245 m
Desiata časť Modrej trasy prechádza cez pohorie Vértes a pritom ponúka zaujímavé odbočky k pamätihodnostiam vrchoviny. Vrchovina prepletaná lesnými ...
2
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Pannonien
Szárliget - Dorog (OKT-11.)
Stredná Konštrukcia 11 Zatvorené
66,8 km
20:25 hod
2150 m
2245 m
11. úsek Modrej trasy nás prevedie po veľmi premenlivej krajine, po ceste nájdeme početné množstvo vyhliadkových bodov v pohorí Gerecse.
1
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Pannonien
Dorog - Piliscsaba (OKT-12.)
Ľahká Konštrukcia 12 Otvorené
18,6 km
5:30 hod
530 m
425 m
Trať Modrej trasy pokračuje po úpätí obrovských vápencových brál pohoria Pilis, nevedie hore na vyvýšenie a vyhliadky pohoria. Z trasy môžeme ...
25
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Budai-hegyek
Piliscsaba – Hűvösvölgy (OKT-13.)
Ľahká Konštrukcia 13 Otvorené
22,2 km
6:30 hod
575 m
585 m
Na tejto trase nás čaká niekoľko zaujímavých zážitkov z geologického i botanického hľadiska. Od hraníc pohoria Pilis a Budínskych kopcov pokračuje ...
24
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Budapest und Umgebung
Hűvösvölgy - tehelňa Rozália téglagyár (OKT-14.)
Ľahká Konštrukcia 14 Otvorené
14,2 km
4:20 hod
525 m
625 m
Štrnásty úsek Modrej trasy je dlhý práve 14 kilometrov. Táto časť Modrej trasy nám ponúka veľa zaujímavostí, ľahká túra vedie cez hrasť vrchu ...
32
od Gabriella Szlatki,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Budapest und Umgebung
Tehelňa Rozália téglagyár - Dobogókő (OKT-15.)
Stredná Konštrukcia 15 Otvorené
22,8 km
7:30 hod
1065 m
495 m
Pätnásty úsek Modrej trasy nás povedie po najzaujímavejších častiach pohoria Dunazug. Pri príchode na územie pohoria Északi-középhegység (Severné ...
10
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Budapest und Umgebung
Dobogókő - Visegrád (OKT-16.)
Stredná Konštrukcia 16 Otvorené
24,4 km
7:10 hod
620 m
1210 m
Táto trasa vedie po vnútorných menej známych častiach pohoria Visegrádi-hegység, počas ktorej navštívime vyhliadky s úžasnou panorámou a čarovné ...
10
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Budapest und Umgebung
Nagymaros – Nógrád (OKT-17.)
Stredná Konštrukcia 17 Otvorené
40,7 km
13:00 hod
1750 m
1640 m
Sedemnásta časť Modrej trasy nás prevedie cez obrovskú divokú lesnú oblasť pohoria Magas-Börzsöny, vyšplhá sa na jeho najvyšší vrch, ale zavedie ...
4
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Budapest und Umgebung
Nógrád - Becske (OKT-18.)
Stredná Konštrukcia 18 Otvorené
59,2 km
18:20 hod
1895 m
1885 m
Medzi pohoriami Börzsöny a Mátra nás Modrá trasa povedie do miernejšej oblasti.  Západná strana pohoria Cserhátu je skutočnou kopcovitou krajinou.
2
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Eger-Tokaj-Bergland
Becske - Mátraverebély (OKT-19.)
Stredná Konštrukcia 19 Otvorené
72,9 km
22:20 hod
2380 m
2410 m
Po Modrej trase prichádzame na okázalé miesto pohoria Cserhát. Medzi jemne sa vlniacimi hrebeňmi hôr na rozsiahlych pastvinách sa ťahajú priateľské ...
2
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Eger-Tokaj-Bergland
Mátraverebély - Mátraháza (OKT-20.)
Stredná Konštrukcia 20 Otvorené
25,3 km
8:25 hod
1305 m
785 m
Počas 20. úseku Modrej trasy sa pustíme po úzkom hrebeni pohoria Mátra a prejdeme jeho západnú a strednú časť. Z nadmorskej výšky 180 metrov budeme ...
7
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Eger-Tokaj-Bergland
Mátraháza - Sirok (OKT-21.)
Stredná Konštrukcia 21 Otvorené
23,3 km
7:30 hod
990 m
1545 m
Najvyšší bod našej trasy, Kékes-tető opúšťame po krásnom hrebeni, ktorý nemá v celoštátnom meradle obdobu. Úsek Modrej trasy vedúci po východnej ...
7
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Peší výlet · Eger-Tokaj-Bergland
Sirok - Szarvaskő (OKT-22.)
Stredná Konštrukcia 22 Otvorené
20,6 km
6:10 hod
625 m
550 m
Počas našej trasy po kopcovitom území, ktoré spája pohorie Mátra s pohorím Bükk prechádzame malebnými lúkami a na koncových bodoch túry navštívime ...
5
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Eger-Tokaj-Bergland
Szarvaskő - Putnok (OKT-23.)
Stredná Konštrukcia 23 Otvorené
61,6 km
19:30 hod
2275 m
2360 m
Najvyššie ležiacu oblasť krajiny a zároveň aj pohorie s najvyššiou nadmorskou výškou vyhľadáva úsek Modrej trasy prechádzajúca cez pohorie Bükk.
1
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Eger-Tokaj-Bergland
Putnok - Bódvaszilas (OKT-24.)
Stredná Konštrukcia 24
63,1 km
18:30 hod
1700 m
1690 m
Chodíme po jedinečnom, charakteristickom úseku Modrej trasy. Spomedzi vlniacich sa trávnatých kopcov bez stromov prichádzame od extrémov ...
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Eger-Tokaj-Bergland
Bódvaszilas - Boldogkőváralja (OKT-25.)
Ľahká Konštrukcia 25 Otvorené
69,3 km
20:05 hod
1505 m
1510 m
Na tomto úseku nad údolím rieky Bódva prejdeme krasové územie Szalonnai -karszt a cez jemne zakrivené svahy pohoria Cserhátu, ktorá sa ťahá až k ...
2
od Magyar Természetjáró Szövetség,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Eger-Tokaj-Bergland
Boldogkőváralja - Nagy-nyugodó (OKT-26.)
Stredná Konštrukcia 26 Otvorené
54,5 km
16:35 hod
1675 m
1475 m
Vkročiac do Zemplínu sa púšťame do turistiky po pohorí, ktoré je v našej krajine najmenej navštevované  a má skôr karpatskú prírodu.
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
Diaľková turistika · Eger-Tokaj-Bergland
Nagy-nyugodó - Hollóháza (OKT-27.)
Stredná Konštrukcia 27 Otvorené
44,4 km
13:50 hod
1490 m
1530 m
Posledný úsek Modrej trasy vedie po severnej strane Zemplínskych vrchov. Z obcí charakteristických pre toto pohorie pokračujeme cez jeden z ...
2
od Áron Dömsödi,   Magyar Természetjáró Szövetség
: hod.
 km
 m
 m
 m
 m
Pohybom šípok k sebe umožníte zmenu výrezu