Általános Szerződési Feltételek 

Az alábbiakban az Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”) olvashatók. Az ÁSZF szabályozza a Outdooractive platform szolgáltatásának (szabadban folytatott és szabadidős tevékenységek, túratervezés, közösségi hálózatépítés és szórakozás) a használatát.

Az Outdooractive platform megnyitható a www.outdooractive.com honlapon, valamint számos további csatornán keresztül, amelyeket a felhasználó a következő linknél tekinthet meg: https://corporate.outdooractive.com/de/channels/. Nem végleges felsorolásról van szó, a platform folyamatosan fejlődik és fejleszthető, új csatornákat lehet hozzáadni, illetve meglévőket lehet eltávolítani. A fenti linken megtalálható lista tehát folyamatosan frissül.

§ 1 Üzemeltető és érvényességi terület

 1. A platform üzemeltetője, és ezzel (a továbbiakban: szolgáltató) felhasználóinak szerződéses partnere:.

  Outdooractive GmbH & Co. KG 
  Missener Straße 18
  87509 Immenstadt 
  Telefon: +49 8323 8006-0
  Telefaxszám : +49 8323 8006-190 
  E-mail cím: info@outdooractive.com

  Cégbíróság, bejegyzési szám: Kempteni cégbíróság, HRA 8939. Szerződéses partner:
  Die Outdooractive GmbH & Co. KG, mely társaságot a közvetlen felelősséget viselő tagja képviseli: Outdooractive Geschäftsführungs GmbH, cégbíróság: Kempteni cégbíróság, bejegyzési szám: HRB 9987. Ennek a társaságnak a képviseletét Hartmut Wimmer ügyvezető látja el, adószáma és azonosítója a forgalmi adóról szóló törvény 27a §-a szerint. DE 261805298

 2. Jelen ÁSZF tartalmazza a platform használatának a feltételeit és az eljárási normáit a felhasználók és a szolgáltató között létrejövő minden jogi természetű, és ahhoz hasonló ügyletre és a platform használatára vonatkozóan. Kiegészítő speciális szolgáltatásokra kiegészítő feltételek vonatkozhatnak. Ezekről a kiegészítő feltételekről a használat előtt a felhasználók a kiegészítő feltételek formájában szereznek tudomást. A jelen ÁSZF-től eltérő általános szerződési-vagy használati feltételek nem érvényesek, kivéve, ha a szolgáltató az alkalmazásához kifejezetten hozzájárul.

§ 2 Definíciók

 1. A jelen ÁSZF értelmében „mű“ a Szerzői jogról szóló törvény 2. §-a szerinti minden személyes szellemi alkotás, a Szerzői jogról szóló törvény 72. §-a szerinti minden fénykép, valamint bármely egyéb, a szerzői jog védelmét élvező termék. Különösen „műnek” kell tekinteni a jelen ÁSZF értelmében a szövegeket, a képeket, a grafikákat, a márkajeleket és a céglogókat, a videókat, az audio fájlokat és a túrák geometriai adatait.
 2. A jelen ÁSZF értelmében „tartalom” a platformon megjelenő minden mű, kommentálás, aktuális jelentés és egyéb információ.
 3. A jelen ÁSZF értelmében „felhasználó“ lehet a természetes személy felhasználó és a vállalkozás. A felhasználók a jelen ÁSZF értelmében olyan természetes személyek, akik olyan célú jogi ügyletet kötnek, amelyek nem tartoznak üzleti vagy szakmai tevékenységükhöz. A jelen ÁSZF értelmében vállalkozók olyan természetes vagy jogi személyek, vagy jogképes személyiségű társaságok, akik, és amelyek a szerződés megkötésekor üzleti vagy önálló szakmai tevékenységük körében járnak el.
 4. Amennyiben nem születik ettől nyomatékosan eltérő szabályozás, akkor megfelelően érvényes a jelen ÁSZF az utalványok megszerzésére és beváltására is.

§ 3 A teljesítés leírása

 1. A felhasználók számára a platformra történő bejelentkezés, a platform használata, tartalmak feltöltése, beleértve az idegen tartalom kommentálását és kiegészítését ingyenes.
 2. A platform olyan internetes piac, ahol a felhasználók szabadidős tevékenységeket keresnek, terveznek és lefoglalhatnak a szolgáltató együttműködő partnereinél. A szolgáltató elektronikus eszközöket (például: túratervező, túrakereső szoftvereket, online térképeket, stb.) bocsát rendelkezésre, amelyekkel a felhasználók túrákat kereshetnek ki, megtervezhetik az útvonalakat vagy saját túrákat szervezhetnek. A felhasználók a ’Community Kontakte’ közösségi opción belül felvehetik egymással a kapcsolatot, beszélgethetnek egymással, híreket küldhetnek és fogadhatnak, csoportokat alapíthatnak, csoportokhoz csatlakozhatnak, valamint rendezvényeket szervezhetnek, tartalmakat értékelhetnek, a tartalmakat aktuális jelentésekkel kiegészíthetik.
 3. A platformon a szolgáltató együttműködő partnerei árukat és szolgáltatásokat kínálnak, amelyeket a felhasználók megvásárolhatnak az együttműködő partnerektől. A platform együttműködő partnerei értékesítési ajánlatokat készíthetnek, az értékesítési folyamatra a mindenkori eladó, azaz együttműködő partner honlapján kerül sor. A szolgáltató kizárólag közvetíti a megbízásokat a vevő és az eladó között. A szolgáltató a felhasználók között megkötött szerződésekben nem szerződéses partner. A szerződések teljesítése kizárólag az együttműködő partner és a felhasználó között történik. Az együttműködő partnereknél történő vásárlásra kizárólag az együttműködő partnerek általános szerződési feltételei érvényesek. Az együttműködő partnerek ajánlatai ennek megfelelően jelennek meg a platformon.
 4. A platform használatához a felhasználók ingyenes regisztrálása szükséges. A felhasználók számára a platform használata kizárólag a törvényi előírások és a jelen ÁSZF feltételeinek megfelelően lehetséges.
 5. A platform ingyenes használatán túl a platform lehetőséget ad a szolgáltató úgynevezett „prémium túráinak” a megvásárlására is. Ezeket a tartalmakat szakértő szerzők és/vagy szakmai kiadók állítják össze.

§ 4 Regisztrálás

 1. A platform használatának a feltétele a felhasználói fiók megnyitása. Ezzel a felhasználói fiókkal a felhasználó a platform minden közlési csatornáján bejelentkezhet és a platform minden közlési csatornáját használhatja. A közlési csatornák listája az alábbi linken található meg:  https://corporate.outdooractive.com/de/channels/.
 2. A regisztrálás során a felhasználó megadja családi- és utónevét, e-mail címét és jelszavát. Ezt követően a szolgáltató e-mailt küld a felhasználónak a megadott e-mail cím ellenőrzése érdekében, továbbá küld egy aktiváló linket. Ezzel az e-maillel a szolgáltató ajánlatot tesz a felhasználási szerződés megkötésére. Amikor a felhasználó rákattint az aktiváló linkre, akkor elfogadja az ajánlatot, ezzel igazolja, hogy elolvasta az ÁSZF-t, majd az „Elfogadás” [Akzeptieren] gombra kattint. Ezzel aktiválja a felhasználói fiókot és teljes körben jogosult a platform használatára. A szolgáltató fenntartja magának a jogot a regisztrálás visszautasítására anélkül, hogy ezt indokolnia kellene.
 3. A felhasználó minden adatot megváltoztathat később a profil-beállítás menüpontban. A felhasználó által megadott profilinformációk, a cím, az e-mail cím és a kapcsolattartási adatok kivételével, megjelennek a platformon, a többi felhasználó számára is hozzáférhetővé válnak.
 4. A felhasználó által választott jelszót titokban kell tartani. A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a belépési adatai ne jussanak el harmadik félhez, aki ezzel a felhasználói fiókját használhatná. A jelszó elfelejtésekor, vagy amikor felmerül a gyanú, hogy harmadik fél tudomást szerzett a jelszóról, illetve, amikor harmadik fél használja a felhasználó profilját, akkor ezt köteles a felhasználó haladéktalanul jelezni a szolgáltató felé. Harmadik fél illetéktelen hozzáférésének a megakadályozásához érdemes rendszeres időközönként megváltoztatni a jelszót.
 5. Felhasználóként regisztrálhat 18. életévét betöltött korlátlanul cselekvőképes természetes személy, valamint jogi személy. Jogi személy esetében a bejelentkezést a képviselőjének kell elvégeznie. Nyomatékosan tilos harmadik fél felhasználói fiókjába bejelentkezni annak hozzájárulása nélkül, továbbá tilos az is, hogy egy felhasználó különböző felhasználói fiókokat többszörösen használjon. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációt megfelelő igazolások (cégkivonat, iparűzési engedély, hatósági engedélyek vagy jóváhagyások) bemutatása ellenében hagyja jóvá.
 6. A bejelentkezéshez szükséges adatokat a valóságnak megfelelően és hiánytalanul kell megadni. A megadott adatok változását köteles a felhasználó haladéktalanul jelezni, és köteles a módosítást a profil-beállításaiban is átvezetni. Különösen vonatkozik ez az üzleti tevékenység megszüntetésére, a szabadfoglalkozású tevékenység feladására, illetve a vállalkozás fizetésképtelenné válására vagy felszámolására. A felhasználói fiók nem átruházható.
 7. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatások igénybevételét meghatározott feltételektől tegye függővé, például: a bejelentkezési adatok felülvizsgálata, a pozitív vagy negatív értékelések darabszáma.
 8. A bejelentkezés lehetséges facebook belépéssel is. A facebookos bejelentkezésre a facebook feltételei is érvényesek. A facebook az alábbi linken ad tájékoztatást a bejelentkezésről: https://de-de.facebook.com/about/login/ 

§ 5 A szerződés időtartama

 1. A felhasználó és a szolgáltató határozatlan időre köti meg a szerződést. A szerződéstől bármelyik fél írásban bármikor elállhat.
 2. Ez nem érinti a felhasználói fiókok zárolására vonatkozó jogot.

§ 6 A szolgáltató „prémium túráinak” vevőire vonatkozó különleges feltételek

 1. A szerződés megkötése, a szerződés létrejötte: Amikor a felhasználó a platformon megtalálható prémium túrákat szeretné megvásárolni, akkor kötelező megrendelést adhat a platformon a túraleírás keretén belül, de vásárolhat prémium túrát App Store, illetve Google Play Store áruházban is a szolgáltató alkalmazásával (app). Amikor a prémium túrát az App Store áruházban vásárolják meg, akkor a jelen ÁSZF-en kívül az Apple ÁSZF-je is érvényes, amelyik megtalálható a következő linken:  http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/de/terms.html. A prémium túrák Google Play Store áruházban való megvásárlásakor a jelen ÁSZF mellett a Google Play Store ÁSZF-je is érvényes, amelyet a következő linken találnak meg: https://play.google.com/intl/de_de/about/play-terms.html 
  A szolgáltató platformján végzett vásárlásokra érvényes: A prémium túrák feltöltésével a szolgáltató kötelező ajánlatot tesz a megadott prémium túrára vonatkozó szerződés megkötésére. A vásárláshoz a felhasználónak be kell jelentkeznie a platformra vagy – első alkalommal – regisztrálnia kell.
 2. Amikor a felhasználó egy prémium túra megvásárlása mellett döntött, akkor a [Premium-Tour freischalten] gombra kattintva kiválasztja a túrát, majd továbblép a „Zahlungsart auswählen“ (a fizetési mód kiválasztása) oldalra. A kiválasztást bármikor visszavonhatja a „vissza” [Zurück] gombra kattintással. A „fizetési mód kiválasztása” oldalon a megrendelés teljes ára jelenik meg. A vásárlás befejezéséhez a felhasználónak fizetési módot kell választania. A választott fizetési módtól függően a felhasználónak be kell írnia bankkártya/hitelkártya-adatait. Amikor rákattint a „vásárlás” [Kaufen] gombra, akkor jön létre az adásvételi szerződés. Másik lehetőség a továbblépés a PayPal lehetőséghez, ahol az adásvételi szerződés a PayPal fizetési utasításra kattintással jön létre.
 3. A megrendelés tárolása: A szolgáltató tárolja a megrendelést és a beírt megrendelési adatokat. A szolgáltató e-mailben megrendelés-visszaigazolást / számlát küld a megrendelőnek az összes megrendelési adat feltüntetésével és az ÁSZF csatolásával. A felhasználó a felvitt megrendeléseket bármikor megtekintheti a profiljában.
 4. Törvényes kellékszavatossági jogok: a szolgáltató áruira vonatkozóan a felhasználók felé a törvényes kellékszavatossági jogok az érvényesek.
 5. Elállás jog: Amennyiben a felhasználó a PTK (BGB) 14. §-a értelmében vállalkozás, a szerződés megkötése üzleti vagy önálló tevékenységének a gyakorlásához kapcsolódik, akkor nem érvényes a visszalépési jog.

  Az elállással kapcsolatos tudnivalók 

  Fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt meg egy jogügyletet, amelyik túlnyomó részben nem tartozik sem üzleti, sem szakmai tevékenységéhez.

  Elállási jog 

  A szerződéstől 14 napon belül minden indoklás nélkül el lehet állni. A 14 napos határidő a szerződés megkötésének a napjától számít. Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatot kell adni a részünkre (Firma Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt, telefonszám: 0049 832380060, telefaxszám: 0049 83238006190, e-mail cím: info@outdooractive.com) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől (például postai levéllel, faxszal vagy elektronikus levéllel). Felhasználhatja ehhez a mellékelt elállási nyomtatványt, amelyet ki kell töltenie. Az elállási jog gyakorlásához elegendő, ha az elállási határidő letelte előtt tájékoztat minket arról, hogy élni kíván az elállás jogával.

  Az elállás következményei

  Amikor Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amikor a szerződéstől való elállás szándékára vonatkozó értesítés megérkezik hozzánk, visszafizetünk Önnek minden befizetést, amely Öntől érkezett, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból adódó többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált standard szállítástól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetésnél ugyanazt a fizetőeszközt használjuk, mint amiben az eredeti tranzakció bonyolódott, kivéve, ha kifejezetten ettől eltérően állapodunk meg. A visszafizetéshez nem kapcsolódik semmilyen költség.

  Elállási nyomtatvány minta

  (Ha el kíván lépni a szerződéstől, kérjük, töltse ki ezt a nyomtatványt, és küldje vissza részünkre.)

  Címzett 

  Outdooractive GmbH & Co. KG 
  Missener Straße 18  87509 Immenstadt 
  Telefaxszám: 0049 83238006190 
  E-mail cím: info@outdooractive.com

  Ezennel elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) megkötött szerződéstől, melyik a következő árucikkek /szolgáltatások (*) megvásárlására vonatkozik.
  _____________________________________________________ 
  A megrendelés (*)/a megérkezés napja (*)
  _____________________________________________________ 
  A fogyasztó(k) neve  
  _____________________________________________________
  A fogyasztó(k) címe
  _____________________________________________________
  A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapú bejelentésnél)
  _____________________________________________________
  Dátum (*) A nem megfelelőt kérjük törölni.

  A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az elállási határidő letelte előtt megkezdje a szolgáltatás végrehajtását. A felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulásából adódóan a szerződés végrehajtásának a megkezdésekor elveszíti az elállási jogát.

 6. Árak: Minden megadott ár bruttó ár, vagyis minden ár-összetevőt tartalmaz, beleértve a törvényben előírt értéktöbblet-adót is.
 7. Fizetési feltételek: A fizetés választástól függően történhet bankkártyával, PayPal-lal vagy utalvánnyal. Bankkártya: A megrendeléssel együtt a felhasználó megadja az szolgáltatónak bankkártya-adatait. Amikor a szolgáltató ellenőrizte, hogy valóban a felhasználó a kártya jogszerű tulajdonosa, akkor a megrendelést követően haladéktalanul felszólítja a bankkártyát kezelő szolgáltatót a fizetési tranzakció felvezetésére. A bankkártya szolgáltató automatikusan végrehajtja a fizetési tranzakciót és megterheli a felhasználó számláját. PayPal: A PayPal fizetési mód kiválasztásakor a számla összegét a PayPal online pénzügyi szolgáltató egyenlíti ki. Ennek érdekében át kell lépnie a felhasználónak a Paypal honlapjára: www.paypal.de. A felhasználónak rendelkeznie kell regisztrációval a PayPal rendszerben, illetve regisztrálnia kell, majd belépési adataival be kell jelentkeznie a PayPal-nál, és jóvá kell hagynia a szolgáltató javára történő fizetési utasítást. A szolgáltató számára a kifizetés akkor történik meg, amikor a tranzakciót aláírta a felhasználó Paypal számláján. Erre a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. www.paypal.com honlapján olvasható „PayPal használati feltételek” mindenkor érvényes megfogalmazása vonatkozik. A prémium túra tartalmai a PayPal fizetési igazolását követően azonnal hozzáférhetők. Utalvány: Amennyiben a felhasználó rendelkezik utalványkóddal, így is elvégezheti a fizetést, a kód beírásával az erre a célra kialakított ablakba.
 8. Vevőszolgálat: Kérdés, panasz vagy reklamáció esetében keressék vevőszolgálatunkat a következő címen: service@outdooractive.com.
 9. OS platform: Az EU Bizottság internetes platformot hozott létre a vállalkozások és a fogyasztók között felmerülő vitás kérdések online rendezéséhez („OS platform“). Az OS platform a következő linken érhető el:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kötelesek vagyunk a vitás kérdéseket rendezni a fogyasztókkal egy fogyasztói békéltető testület előtt. A fogyasztók ennek érdekében a következő békéltető testületekhez fordulhatnak: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Straßburger Str. 8, 77694 Kehl, http://www.verbraucher-schlichter.de.

§ 7 A használati jogok engedményezése

 1. A felhasználó a szolgáltatónak engedményezi a platformra feltöltött művek (például: szövegek, képek, grafikák, márka- és céglogók, videók, audio fájlok, túra-geometriai adatok) nem kizárólagos, tartalmilag, térben és időben nem korlátozott használati jogát, mely szerint ezeket a műveket térítésmentesen, tetszőleges gyakorisággal, tartalmilag, időben és térben nem korlátozottan felhasználhatja a szolgáltató által üzemeltetett más honlapokon is. A szolgáltató jogosult a műveket online és offline hálózatokban bemutatni, közzétenni, sokszorosítani, terjeszteni, bérbe adni, digitalizálni, elektronikusan elmenteni és tárolni, belső vagy külső felhasználók rendelkezésére bocsátani, illetve a szakmai ágazatban szokásos reklámban felhasználni.
 2. A szolgáltató jogosult a művek nyilvános közzétételére az alkalmazásában (app), az RSS-Feeds, a keresőoptimalizáló, a widget és az API programokban (lásd a 8. §-t).
 3. A 7. §. 1. pontban meghatározott jogátruházás a honalaptól idegen üzemeltetők honlapjaira is kiterjed, amelyeknek a szolgáltató a műveket további licencbe adta.
 4. A felhasználó garantálja, hogy rendelkezik a művek szerzői jogaival, vagy a művek platformon való felhasználáshoz elegendő használati és értékesítési jogaival.
 5. A szolgáltató köteles a szokásos formában feltüntetni a szerzői jogi védettséget. A felhasználó jogosult a tartalmak felhasználásához meghatározott Creative Commons engedélyeket kikötni képek, videók és grafikák feltöltésekor. A helyes megjelölés a felhasználó felelőssége.
 6. A szolgáltató – és a platform felhasználója – jogosult a szerzői jog rendelkezéseinek a betartása mellett a műveket átdolgozni, lerövidíteni és megváltoztatni.

§ 8 Engedély tartalmak használatához

 1. A felhasználók saját céljaikra használhatják és tölthetik le a tartalmakat. Sokszorosított, másolt példányokat (például túraleírások kinyomtatása) is kizárólag magáncélra lehethasználni. Ez a jogosultság kizárólag abban az esetben marad meg, ha a szerzői jogi előírásokat (szerződi jog feltüntetése, a fényképészek vagy szerzők nevének a megadása) maradéktalanul betartják, a jogosultságot, a neveket, a márkákat, a logókat a másolt példányokon is változatlanul megőrzik.
 2. Minden egyéb felhasználáshoz (például: sokszorosítás üzleti célokra, archiválás, átadás harmadik félnek, átdolgoztatás harmadik féllel saját vagy idegen célra, nyilvános közzététel, fordítás, átdolgozás, különös tekintettel a szerkesztőségi vagy kereskedelmi felhasználásra, stb.) a szolgáltató írásos hozzájárulása szükséges.

§ 9 A tartalmak minősége

 1. Minden közzétett tartalomnak segítenie kell a többi felhasználót szabadidős tevékenységeinek a megtervezésében és abban, hogy a szabadban tett következő túrája még több örömöt szerezzen neki. Annak érdekében, hogy a közösség minden tagja mindenkor biztonságosan és elégedetten érje el túrája célját, minden felhasználót arra kérünk, fokozott gonddal tartson be bizonyos minőségi feltételeket a túra megtervezésekor!
 2. Ennek megfelelően a túrákat mindig ésszerű szöveges leírásokkal, részletes adatokkal és néhány sokatmondó képpel kell közzétenni. Alapszabály: Annyi információt kell feltölteni, amennyit a feltöltő maga is szívesen igénybe venne saját túrájához!

§ 10 Widgetek és API

 1. A „widget a honlapom számára” bekapcsolásának a funkciója lehetővé teszi a regisztrált felhasználók számára a platformon közzétett tartalmak csatlakoztatását saját honlapjukhoz. Ehhez a szolgáltató egy HTML kódrészletet bocsát a felhasználók rendelkezésére. A felhasználó másolhatja a HTML kódrészletet és beillesztheti azt saját honlapja forrásszövegébe.
 2. Amikor az Outdooractive HTML kódrészletére vonatkozó megnyitások száma meghaladja a napi 10.000-t egy olyan honlapnál, amelybe átmásolták a HTML kódrészletet, akkor az Outdooractive fenntartja magának a jogot arra, hogy az Outdooractive HTML kódrészletéhez való hozzáférést korlátozza ennél a honlapnál.
 3. A 8. §, 1. pontban meghatározott jogokon kívül más jog a widgetre nem illeti meg a felhasználót. A felhasználó különösen nem változtathatja meg és/vagy nem adhatja át harmadik félnek az Outdooractive kódrészletet, az abban felhasznált utasításokat és az Outdooractive-hez vezető linkeket.

§ 11 Tiltott tartalmak

 1. A felhasználó kötelezi magát az ajánlattevővel szemben, hogy nem tölt fel jogellenes tartalmakat a platformra. A felhasználó ennek megfelelően nem tölthet fel, nem szállíthat, és nem kínálhat olyan tartalmakat (különösen nem műveket), nem adhat hozzáférést olyan tartalmakhoz és nem reklámozhat olyan tartalmakat, amelyek a büntetőtörvénykönyv vagy a kábítószerekkel, gyógyszerekkel vagy a fegyverekkel foglalkozó törvények rendelkezéseibe ütköznek, továbbá amelyek
  1. sértőek vagy rágalmazóak, függetlenül attól, kit érintenek ezek a tartalmak;
  2. pornográfak, erőszakot dicsőítőek, erőszakot sugároznak, erkölcstelenek vagy sértik az ifjúság-védelmi törvény rendelkezéseit;
  3. elfogadhatatlanul kellemetlenek más felhasználók számára, különösen spamekkel az UWG (Német Versenytörvény) 7. §-a szerint;
  4. jogosulatlanul azt a benymást keltik, hogy érvényesek rájuk nézve a szerzői jog, a márkavédelmi jog, a szabadalmi jog, a kereskedelmi jog vagy az áruminta védelmi jog előírásai; vagy
  5. amelyek versenyellenes cselekményeket szolgálnak, beleértve a progresszív vevőtoborzást is (például: hólabda-, piramis-, lánckereskedelem).
 2. Tilos a platformon megtalálható és más felhasználóktól származó tartalmakat terjeszteni vagy nyilvánosságra hozni, kivéve, ha ez a terjesztés vagy nyilvánosságra hozatal a platform használatához szükséges, vagy a másik felhasználó hozzájárult az ilyen tartalmak terjesztéséhez vagy nyilvánosságra hozatalához. Nem helyezhet el a felhasználó az ajánlataiban hiperlinkeket. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen linkeket haladéktalanul eltávolítsa. Tilos továbbá olyan látszólagos ajánlatok elhelyezése a platformon, amelyek célja csupán a szolgáltató platformján kívüli teljesítések reklámozása vagy értékelések kiváltása. Ugyancsak tilos a felhasználó részére a szerződéses idő letelte után az ajánlattevővel megkötött szerződések lebonyolítására szolgáló platformon kommunikációt folytatni saját vagy harmadik fél áruinak vagy szolgáltatásainak a reklámozása céljából. A felhasználó nem folytathat a saját profiljában megadottakon túlnyúló, nem engedélyezett reklámtevékenységet saját ügyében. Kivételt képeznek ez alól azok a vállalkozó felhasználók, amelyek reklámozása külön rendelkezések szerint megengedettek.

§ 12 Szavatosság

 1. A felhasználó szavatolja az ajánlattevővel szemben, hogy rendelkezik az általa feltöltött művekkel kapcsolatosan fent felsorolt jogokkal. Mindenekelőtt a felhasználó azt szavatolja a, hogy nem tölt fel olyan műveket, amelyek sértik harmadik fél szerzői jogait, ismertető jeleit vagy egyéb szellemi tulajdonjogait. Szavatolja, hogy nem tölt fel versenyellenes tartalmakat. A felhasználó köteles megfelelő tájékoztatást adni, a jogosultsággal kapcsolatos kétely felmerülésekor a jogosultságot pedig köteles felülvizsgálni. Kétely különösen az alábbi esetekben merülhet fel:
  1. Szerzői joggal vagy hasznosítási joggal védett művek esetén, a felhasználó nem biztos abban, hogy a felhasználó megfelelő használati és értékesítési jogok birtokosa.
  2. Harmadik fél oly módon vett részt a művek létrehozásában, hogy abból hasznosítási védelmi jog vezethető le a részére.
  3. A tartalmak személyes vagy más módon érzékeny információkat tartalmazhatnak egyes személyekről vagy személyek csoportjairól, kivéve, ha a felhasználó rendelkezésére állnak a megfelelő engedélyek és/vagy használati jogok.
 2. Szavatolja továbbá a felhasználó, hogy nem tölt fel olyan tartalmakat a platformra, amelyek más módon sértik harmadik fél jogait, vagy amelyek tartalma jogsértő, vagy amelyeket a szolgáltató tiltottnak nyilvánít.

§ 13 A szolgáltató felelőssége

 1. A szolgáltató a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi korlátozásokkal felelős: Amennyiben a felhasználó kára adatvesztésből adódik, akkor ezért nem felelős a szolgáltató, amennyiben a felhasználó az összes fontos adat rendszeres és teljes elmentésével elkerülhette volna az adatvesztést. Kizárt a szolgáltató felelőssége az előre nem látható vagy a szerződéses viszonynál nem szokásos károkért. Ez nem érvényes abban az esetben, amennyiben a kár halálesetet, fizikai sérülést vagy egészségkárosodást idéz elő, ha a kárt szándékosan vagy durva hanyagsággal okozták, ha az garantált tulajdonság hiányából vagy a szerződéses kötelezettség vétkes megsértéséből adódik, mely kötelezettségek betartása tenné lehetővé a szerződés rendeltetés szerinti végrehajtását, és amelyek betartásában a szerződő felek a jogviszony természetéből adódóan (kardinális kötelezettségek). A termékfelelősségi törvény szerinti garancia változatlan marad.
 2. Nem felel a szolgáltató a felhasználók által feltöltött tartalmak helyességéért, minőségéért, teljességéért, megbízhatóságáért, jellegéért, valamint hihetőségéért. Ezek a tartalmak nem a szolgáltató véleményét tükrözik, a tagok által feltöltött tartalmak nem a szolgáltató tulajdonát képezik. Nem felelős a szolgáltató a felhasználók közötti szerződések létrejöttéért, végrehajtásáért és lebonyolításáért. A szolgáltató mindössze a platformot bocsátja rendelkezésre a közvetítés érdekében.
 3. Nem felel a szolgáltató a túraadatok, a leírások, a térképek, a GPS-koordináták, a navigációk, az időjárási adatok, az objektív veszélyekre vonatkozó adatok (például: lavinaveszély, zivatar, földcsuszamlás, stb.) helyességéért, illetve időszerűségéért, az útvonalak járhatóságáért és elérhetőségéért, az odajutási lehetőségeikért, stb. A platformon leírt túrák bejárása és megtétele saját kockázatra történik.

§ 14 A felhasználó felelőssége

 1. A felhasználó felelős az összes használati jog meglétéért, a feltöltött anyagaiért, a felhasználói profilja tartalmaiért.
 2. A felhasználó mentesíti a szolgáltatót harmadik fél igényeivel szemben, amelyeket harmadik fél akar érvényesíteni a szolgáltatóval vagy a szolgáltató törvényes képviselőivel és/vagy a teljesítésben részt vevőkkel szemben az átruházott jogok használatával, személyi jogok megsértésével vagy egyéb törvényellenes tartalmakkal (feltöltött írások, kommentárok, a felhasználói profil tartalma, ajánlatok, stb.) kapcsolatosan. A felhasználó átvállalja a felsorolt esetekből adódóan a szolgáltatónál, a szolgáltató törvényes képviselőinél és/vagy teljesítési segédeinél a jogi védelemhez kapcsolódó perbeli és peren kívüli költségeket a törvényes előírások szerinti mértékben. A felhasználó támogatja a szolgáltatót az igények elhárításában. A mentesítés feltétele, hogy a szolgáltató haladéktalanul tájékoztassa a felhasználót az igények érvényesítéséről, jogi védekezését a felhasználó adatai szerint végezze, amennyiben ez nem nyilvánvalóan értelmetlen.

§ 15 Felhasználók kizárása, tartalmak törlése

 1. A szolgáltató jogosult a felhasználó tartós kizárására és a platformra való ismételt belépésének a megtagadására. Különösen jogosult a szolgáltató a felhasználó tartós kizárására, ha az durván megsérti a jelen ÁSZF előírásait, vét a szükséges személyes adatok valódiságára vonatkozó előírások vagy a tiltott tartalmak feltöltésére vonatkozó tilalom ellen. Egyéb fontos indokkal is lehetséges a tartós kizárás, különösen a hozzáférési adatok elvesztése vagy a hozzáférési adatokkal harmadik fél részéről történő visszaélés esetében. A tartós kizárásról írásban kell tájékoztatni a felhasználót.
 2. A szolgáltató az ÁSZF rendelkezéseinek a megsértésekor alkalmazhat enyhébb intézkedésként meghatározott idejű kizárást is annak érdekében, hogy a felhasználót kötelezettségei betartására szólítsa fel. A kizárásról írásban kell értesíteni a felhasználót. A felhasználói fiók lezárásakor a szolgáltató nyomatékos előzetes hozzájárulásáig a felhasználó nem regisztrálhat ismét a platformra és nem nyithat új felhasználói fiókot.
 3. Enyhébb intézkedésként a szolgáltató törölheti azokat az ajánlatokat, amelyek sértik a törvényes előírásokat vagy a jelen ÁSZF előírásait. Az intézkedés kiválasztásakor a szolgáltató figyelembe veszi a felhasználó jogos érdekeit, különösen azt a tényt, hogy a vétségért egyáltalán a felhasználó-e a felelős.

§ 16 Adatvédelem

 1. A felhasználói adatok bekérése a felhasználóbarát, hatékony és biztonságos internetes szolgáltatást szolgálja.
 2. Az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó minden információ megtalálható a szolgáltató adatvédelmi előírásaiban: http://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html 
 3. A szerződés megkötésével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a szolgáltató adatvédelmi előírásait.

§ 17 Funkcióváltozás, szerződés átvétele

 1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot a platform egyes funkcióinak folyamatos feldolgozására, frissítésére, bővítésére, korlátozására vagy leállítására.
 2. A szolgáltató jogosult a jelen szerződéses viszonyból származó jogait és kötelezettségeit négy hetes felmondási határidővel teljesen vagy részlegesen harmadik félre átruházni. A felhasználó mindenkor jogosult a felhasználási szerződés felmondására.

§ 18 Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) módosítása

 1. Jelen ÁSZF módosítására bármikor jogosult a szolgáltató.
 2. A módosításokról és az új ÁSZF-ről elektronikus levélben kell tájékoztatni a felhasználót. Akkor tekinthető az új ÁSZF elfogadottnak, amennyiben a felhasználó nem mond ellent az e-mail elküldését követő hat héten belül az ÁSZF tartalmának. Az ellentmondást írásban kell közölni. A szolgáltató az általa küldött elektronikus levélben külön felhívja a figyelmet az ellentmondási lehetőségre, annak határidejére és formájára, valamint az ellentmondás elmaradásának a következményeire.

§ 19 Záró rendelkezések

 1. A felhasználó és a szolgáltató közötti szerződéses viszonnyal, valamint a jelen ÁSZF-fel kapcsolatosan kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogrendje érvényes. Kizárt a német nemzetközi magánjog rendelkezéseinek az alkalmazása.
 2. A felhasználó szokásos tartózkodási helye szerinti országban érvényes kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezések alkalmazhatósága akkor áll fenn, ha ezek további védelmet nyújtanak a felhasználó számára.
 3. Amikor a tag a BGB (Német Polgári Törvény) értelmében vállalkozás, közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, akkor a használati szerződésből, a jelen ÁSZF-ből keletkező minden vitás kérdésben a szolgáltató immenstadti székhelye szerint illetékes bíróság járhat el kizárólag.