Magyar Természetjáró Szövetség weboldalai MTSZ MTSZ térképportál Turista Magazin TuristaShop TEKA-kártya Kéktúra Gerecse50 A kéktúrázás napja
Choose a language
Plan a route here Copy route
Hiking Trail recommended route

Körséta a kálváriára és a Fokhagyma-hegyre

· 4 reviews · Hiking Trail · Bakonyvidék · Open
Responsible for this content
Magyar Természetjáró Szövetség Verified partner  Explorers Choice 
 • A Városlőd feletti kálvária az újratelepült település első fatemplomának helyén
  A Városlőd feletti kálvária az újratelepült település első fatemplomának helyén
  Photo: Német-Bucsi Attila, Magyar Természetjáró Szövetség
m 450 400 350 300 250 5 4 3 2 1 km Fokhagyma-hegy Városlődi kálvária

Városlőd, a gazdag múltú, hangulatos bakonyi falu körül teszünk egy rövid, de látványos sétát, melyben minden érdekes állomását érintjük a település történelmének. Utunk során a Déli-Bakony jellegzetesen lapos, tölgyesekkel, legelőkkel, meredek bükkösökkel tarkított világába is betekintést kapunk.

.

Open
easy
Distance 5.3 km
1:40 h
187 m
187 m
427 m
286 m

Városlőd történelme izgalmas és változatos: virágzásokkal és pusztulásokkal lüktet a Bakony egyik fő közlekedési ütőerén. A Veszprém–Devecseri-árokban már az Árpád-korban létezett a falu elődje, Loedl, majd később Leweld néven; a királyi erdőőrök székhelye volt. A település fölé épült a környék ellenőrzésére Hölgykő vára, melyet feltehetően a Csák nemzetség emelt. Az erősséget elsőként 1321-ben említik, és a Bakonyi erdőispánság egyik központjaként. Később, mint a környéket zaklató rablólovagok tartózkodási helyeként szerepel.

Nagy Lajos király a települést a várral együtt a karthauziaknak adományozta - az egykori rablóvárat felrobbantotta, majd annak köveiből kolostort építtetett nekik az 1360-as években. A karthauzi "néma" szerzetesek főként könyvek másolásával, írásával foglalkoztak. A kolostor fénykorában 150 szerzetes élt és tevékenykedett. Itt készült a magyarság leggazdagabb, legterjedelmesebb nyelvi emlékeként számontartott Érdy-kódex a 16. század elején, amelyben a "Névtelen Karthauzi" barát a magyar szentek legendáit örökíti meg, illetve az egyházi év prédikációit veszi sorra. A terjedelmes mű díszítése befejezetlen maradt - talán a török fenyegetés miatt, 1552-ben ugyanis elesett Veszprém, és ez a kolostor életét is megpecsételte. A szerzetesek az egyházi értékeket és a könyvtárat Pozsonyba és Nagyszombatba menekítették. Az oszmán hódítók és a császári seregek pusztításai révén a kolostor és a falu megsemmisült, egyedül az alsó kolostor szolgáló népe vészelte át az időszakot.

A 18. században főként német származású telepesekkel élesztették újjá a falut, akik nem a régi házak helyén, a "hágóban", hanem a lerombolt kolostor körül telepedtek meg a Torna völgyében. A falu ma is álló temploma a kolostor köveiből épült, melyek közvetve még Hölgykő várából származtak. A kiterjedt erdőségek övezte faluban mészégetők, fűrészüzem, vashámor és üveghuta is működött, elsőként a Bakonyban. Az iparosodás egyik fő mozgatórugója a falu határában fellelt, kiváló minőségű nemesagyag volt, amelyre az országos hírű városlődi kerámiagyár települt, de még pipagyár is működött Városlődön.

Az 1941-es népszámláláskor a település közel kétezer fős lakosságának 86%-a vallotta magát német anyanyelvűnek, akik a II. világháborúban nemcsak a magyar hadseregben, de a Wehrmachtban is szolgáltak. A háború utáni megtorlásnak közel 500 ember esett áldozatul, akiket csekély ingósággal telepítettek ki a faluból a romokban heverő Németországba. A helyükre felvidéki magyarok érkeztek, akiket szintén kitelepítettek szülőfalujukból.

A falu hagyományairól és 20. századi történetéről sok érdekes részletet megtudhatunk a német nemzetiségi tájházban a helyiek tolmácsolásában, akik megélték a történelmet.

Author’s recommendation

 • Ha fogékonyak vagyunk a néphagyományokra, mindenképp nézzünk be a német nemzetiségi tájházba, ahol az elmúlt évszázadok hétköznapjainak eszközei, ruhái, bútorai és néphagyományai elevenednek meg a mindezt még megélt Piroska néni kalauzolásával. Szánjunk rá egy órát, hogy meghallgassuk a kedves öregasszony lelkes bemutatóját. Ha nem találjuk nyitva a tájházat, kérdezzük a helybelieket, útba igazítanak. 
 • Mivel a túra leglátványosabb része a Fokhagyma-hegy tetejének tisztása, ahonnan a Devecseri-árokra, a Dél-Bakonyra és a Somló hegyre nyílik remek kilátás, érdemes tiszta időben, jó látási viszonyok között bejárni az útvonalat.
Profile picture of Attila Német-Bucsi
Author
Attila Német-Bucsi
Update: July 12, 2022
Difficulty
easy
Technique
Stamina
Experience
Landscape
Highest point
427 m
Lowest point
286 m
Best time of year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Track types

Show elevation profile

Safety information

 • A Fokhagyma-hegyről levezető ösvényt nehéz megtalálni a kalandpark kötélpályájának felső állomásától. Itt jobbra enyhén ereszkedik a jelzés a ligetben, de mivel kevesen járják, alig észrevehető. Legyünk figyelmesek, merre haladunk az egyre meredekebb oldalban! Használjuk a Természetjáró applikációt!

Start

Városlőd, vasútállomás (298 m)
Coordinates:
DD
47.143976, 17.652837
DMS
47°08'38.3"N 17°39'10.2"E
UTM
33T 701135 5224578
w3w 
///carver.artist.outlast
Show on Map

Destination

Városlőd, vasútállomás

Turn-by-turn directions

Itiner:

 • A túrán végig a S jelzésen haladunk a faluból a kálvárián át a hegytetőre, majd a Fokhagyma-hegyen keresztül vissza Városlődre.

A túráról részletesen: 

Kapaszkodás a kálváriára

A falu széléről, a vasút melletti Petőfi utcán indulunk el a S jelzésen dél felé tartva. Rövidesen megérkezünk az erdős hegyoldalban eltűnő kálvária ösvényéhez, ahol az inditókápolna mellett felkapaszkodunk a hegyoldalba. A kálváriát a 18. században betelepült sváb lakosok első fatemplomának helyén állították, ami mára elpusztult. A hívek az egykori kolostor romjaiból impozáns kőtemplomot építettek a fából készült helyére, amit Szent Mihályról neveztek el. A kálváriát már a 18. század végén jegyezték, de a stációkat csak a jelentős áldozatokat szedő kolerajárvány után, a 19. század derekán emelték. A stációk közti kis tisztással, melyet a környező öreg erdő beboruló lombkoronája árnyékol, rendkívül hangulatos ez a szakrális hely.

Rackák között a hegytetőre

A kálvária kápolnája mögött egy rövid szakaszon még az öreg fák között haladunk felfelé, de hamar kiérünk a falu feletti legelőre. A visszatelepülő lakosság fő megélhetési forrása az erdő és a mezőgazdaság volt, ami a környező meredekebb hegyoldalakon a legeltetéses állattartást jelentette. A falu feletti hegyoldalon hosszan elnyúló kaszálók nyitják a tájat, facsoportok csak az utak körül állnak. Ez remek alkalmat ad, hogy elhelyezzük magunkat a vidéken; egyre jobban rálátunk a Devecseri-árokra, a Bakonyt átszelő fő közlekedési útvonalra. A dombtetőn már feltűnik mögöttünk a tölgyesek fölé magasodó Öreg-Bakony is, és a Kőris-hegy adótoronyban csúcsosodó, erdős háta.

A gerincre felérve nyári idényben találkozhatunk a kevés megmaradt rackanyájjal, amit még legeltetnek a falu feletti réteken. Itt, az erdők ölelésében fekvő hegytetői réten ágazik le a S+ jelzés az Iglauer park és Úrkút felé, de mi a S jelzésen haladunk tovább, egészen a túra végéig.

A hegytető telepített fenyvesének és gyertyános-bükkösének határán érünk ki a Fokhagyma-hegy lapos kaszálórétjére, ahol túránk legmegkapóbb panorámája bontakozik ki. Előttünk a hegytetőn egy kőkereszt hívogat a rét közepére, ahol egy padon letelepedve a megfeszített Krisztus kerít hatalmába. Városlőd mélyen vallásos sváb telepesei igen sok keresztet állítottak az elmúlt évszázadokban szerte a falu körül, főként fogadalmi okból.

A hegytetőről azonban érdemes inkább a környező táj látványával foglalkozni, mivel látványos szeglete ez a vidéknek. Mögöttünk az erdőkkel hullámzó hátak emelkednek egészen a Kab-hegy jellegzetes kettős adótornyáig, míg velünk szemben egyre jobban feltárul a Kisalföldbe torkolló Devecseri-árok. Megigéző, monolit jellegű tömbjével a Somló hegy kúpja uralja a látványt, amely a Marcal-medence részét képező Pápa–Devecseri-síkból tekintélyt parancsolóan emelkedik ki a nyugati láthatáron. Ez a két meghatározó hegy, a Somló és a Kab-hegy a Tapolca környéki bazaltvulkánokkal rokon kifejlődésű, elhelyezkedésüktől függően jobban vagy kevésbé lepusztult környezettel.

A hegy tetején egyébként egy sportrepülőtér is található, ahova értelemszerűen veszélyes és tilos is belépni. A nyugat felé lekerekedő hegyoldal rétje egyre ligetesebb területté válik, ahol figyelmesen kell haladnunk a továbbvezető út megtalálásához. A szekérút ugyanis lekanyarodik a dombról az alattunk fekvő kalandpark kötélpályájának felső tornyához, ahol nekünk továbbra is észak felé kell tartanunk a hegyoldalban. A ligetek egyre jobban bezáródnak, és ahogy befordulunk a hegyoldal meredekebb, északi lejtőjére, egyre öregebb bükkösben haladunk. A néhol felritkuló erdőből rálátunk az egyre közelebb kerülő vasúti pályára, a Városlőd-Kislőd vasútállomás rakodóterületére.

A vonat hozta ipar

A 19. század második felében megépült vasúti vonal, mely Szombathelyet kötötte össze Budapesttel, a nemzetközi áruszállítási kapcsolattal erősen fellendítette a térség gazdaságát. A környező erdőkre és ásványi nyersanyagokra épülő ipar szárnyalt a vasparipa erejével. A városlődi kerámiagyártás, a vashámor és a fűrészüzem is nagyobb piacra tudott dolgozni, így a lakosság egyre inkább az iparban találta meg a megélhetését. Ennek a fellendülésnek eredményeképp a falu lakossága is kétezer fő közelébe duzzadt.

A  vasúttal párhuzamosan kanyargó Torna patak égeredejében érkezünk vissza a faluhoz. Pille településrész házai között a téren egy kis kőkemencét látunk, mely a környék erdeit felhasználó üveghuták olvasztójának másolata. Városlőd ipara egyértelműen a környező hatalmas erdők faanyagára alapozott, így az üveggyártáshoz elengedhetetlen hamuzsírfőzés, a szintén faigényes vashámor és mészégetés, illetve kerámiaipar határozta meg a falu iparosodását. A világháborúban és az azt követő gazdasági átszerveződésben ezeket az üzemeket leszerelték, felszámolták vagy átszállították. Így történhetett, hogy az eredetileg városlődi majolikát a kommunizmusban Herenden gyártották, ami viszont már nem hasonlított az eredeti iparművészeti remekre.

Az iparos Iglauer család az egykor a közelben állt gyártelep mellé szerte a világból származó nyitvatermőkből álló parkot létesített, közepén svájci, előre gyártott elemekből egy faházat emelt. A kommunista rendszerben államosították; úttörőtáborként rengeteg gyerek nyári üdülését szolgálta a hangulatos erdei komplexum. A megálmodó és megteremtő Iglauer családról nevezték el a rendszerváltás után németországi segítséggel megújuló parkot, ami a kirándulókat szolgálja napjainkban is, így lehetőségünk van a faházak egykében vagy akár a svájci hangulatú Iglauer-villában megszállni.

Az Iglauer Park után a vasúti sin töltése mellett, a hegylábi erdők árnyékában haladó Turista utcán visszaérkezünk a kálvária alá, majd a kiindulópontunkhoz. Hazaindulás előtt érdemes egy rövid sétát tenni még a falu központjában az egykori kolostor helyére épült Szent Mihály-templomhoz, amit legkönnyebben a kálvária alatti vasúti átjárón keresztül közelíthetünk meg.

Note


all notes on protected areas

Public transport

Public-transport-friendly

 • A vonatról Városlőd vasútállomáson kell leszállnunk.
 • A többségében Veszprémből vagy Ajkáról induló távolsági buszról a Városlőd, autóbusz-váróterem megállónál érdemes leszállni.

Getting there

 • A túra kezdő- és végpontja a vasútállomás.
 • A buszmegállóból déli irányba induljunk a K jelzéssel egy ideig együtt haladó Gyöngyök útja jelzésen, ami a vasútállomáshoz, a túra kiindulópontjához kalauzol minket (530 m).

Parking

 • Parkolni a Polgármesteri hivatal előtt érdemes, a Szent Mihály templom mellett, ahol a buszforduló is van
 • A túra kiindulópontjára a templom előtti Kossuth utcán kell pár száz métert visszamenni, majd a bolt után jobbra, a Vasút utcán elkanyarodva érkezünk a túra kiindulópontjához.

Coordinates

DD
47.143976, 17.652837
DMS
47°08'38.3"N 17°39'10.2"E
UTM
33T 701135 5224578
w3w 
///carver.artist.outlast
Arrival by train, car, foot or bike

Author’s map recommendations

Book recommendations for this region:

Show more

Equipment


Questions and answers

Ask the first question

Would you like to the ask the author a question?


Rating

4.8
(4)
Angéla Kempa-Tóth
February 14, 2022 · Community
Tapasztalt turazokent választottam kevésbé túrázó férjem kedvére a könnyű jelző miatt. 🙃 nos a végét leszamitva ami igazi kihívás volt két kutyával és vele 🤣 tényleg az. Egyébként még februárban és nagyon jó körbe nézni 😍
Show more
When did you do this route? February 13, 2022
László Adányi
September 02, 2021 · Community
Klassz kis túra bár az utolsó 500 m nehéz volt mert az utat teljesen benőtték az ágak és elég keskeny. Kicsit nehezen találtuk meg. A kilátás a Sobri Jóska kalandparkra kellemes meglepetés volt, mert pont pár hete voltunk ott és ugyaninenn csúsztunk le a drótkötélpályán a tóig.
Show more
When did you do this route? August 30, 2021
Photo: László Adányi, Community
Zoltán Kovács
July 31, 2021 · Community
When did you do this route? July 31, 2021
Show all reviews

Photos from others


Status
Open
Reviews
Difficulty
easy
Distance
5.3 km
Duration
1:40 h
Ascent
187 m
Descent
187 m
Highest point
427 m
Lowest point
286 m
Public-transport-friendly Circular route Scenic Family-friendly Cultural/historical interest Insider tip Summit route Healthy climate

Statistics

 • Content
 • Show images Hide images
Features
2D 3D
Maps and trails
 • 4 Waypoints
 • 4 Waypoints
Distance  km
Duration : h
Ascent  m
Descent  m
Highest point  m
Lowest point  m
Push the arrows to change the view
Logo hm Logo agrar Logo bethlen Logo mol Logo otp