Share
Bookmark
Print
Plan a route here
Embed
Fortress

Ajnácskő: tündérvár a sziklacsúcson

Fortress · Slovakia
Responsible for this content
MTSZ - Partner Verified partner  Explorers Choice 
 • Ajnácskő a környező dombok egyikéről
  / Ajnácskő a környező dombok egyikéről
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner
 • / Ajnácskő látképe, ha Fülek felől érkezünk
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner
 • / Az Ajnácskő közepén álló sziklatorony
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner
 • / A várhegyen található információs táblák egyike
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner
 • / Kilátás Ajnácskőről a Pogányvár bazaltplatójára
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner
 • / Kilátás Ajnácskőről a környező vulkánok irányába
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner
 • / Vésett helység a sziklában
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner
 • / Árvalányhaj a várhegy oldalában
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner
 • / – Jellegzetes szlovákiai utcakép Ajnácskőn
  Photo: Szigeti Ferenc, MTSZ - Partner

A Medves páratlan bazaltvidékének határon túli oldalán fekszik Ajnácskő (szlovákul: Hajnáčka), amely a geológiai látványosságnak számító, tekintélyes méretű sziklatűt körbeölelő házaival minden bizonnyal a Kárpát-medence egyik legfestőibb falva. A sziklán egykoron meglehetősen hányatott sorsú vár állott, amelynek azonban ma már csak csekély falmaradványai látszanak.

Kiváló földrajztudósunk, Hunfalvy János szerint Ajnácskő ott található „hol a történelem a mesével összefolyik”. Valóban, páratlan látvány terül elénk, amikor a Tilic csúcsáról megpillantjuk a falut és a fölé tornyosuló látványos sziklacsúcsot, háttérben az egykori vulkánok sorozatával (pl. Zaboda-kő, Szárkő, Ragács). Az Ajnácskő közepén emelkedő sziklaszirt egy erózió által kipreparált kürtőkitöltés, azaz diatréma, talán a legszebb ebben a műfajban a vidéken. Kissé hihetetlen, de amit ma látunk, az az egykori vulkán belseje, a kürtőben megrekedt magma, amelyről a  sokkal puhább, vulkáni törmelékből felépülő kráter teljesen lepusztult.

A falu központjától 75 méter szintkülönbség vár ránk, míg a csúcsra érünk, ahol Hunfalvyval teljesen egyetértve megállapíthatjuk, hogy e tündéri hegy és környezete az egész Novohrad-Nógrád Geopark egyfajta szimbóluma - mind tudományos értelemben, mind a várhoz köthető legendákat tekintve. Nagy szó ez, hiszen e különös tájegységen több, világszinten is egyedülálló kürtőkitöltést és vulkáni kúpot tanulmányozhatunk testközelből, nem beszélve egyéb látványos természeti értékekről, mint a kőgörgeteges hegycsúcsokat takaró őserdőkről, a kövek között megbújó bazaltbarlangokról, vagy éppen az európai léptékkel is jelentős bazaltvidék egykori „aranyáról”, a macskakőről.

De hát már a tájegység egykori elnevezése is rejtélyes: ugyanis Anonymus a Gesta Hungarorumban a Cserhát, a Mátra és a Bükk „mögött”, az e hegységektől északra, de a Gömör–Szepesi-érchegységtől délre elterülő, egyedi és különös arculatú, a környezetétől markánsan elkülönülő, önálló középtájat illethette a Bolhád (Bolhadu) névvel, amely a történelem során kikopott a használatból. Sok tudós és lelkes lokálpatrióta szeretné a történelmi nevet visszahozni a köztudatba.

Ajnácskő legendája és történelme

A legenda elmeséléséhez a vidékhez származása miatt erősen kötődő Mikszáth Kálmánt hívjuk segítségül. E szerint Árpád fejedelem Huba vezért küldte erre a vidékre, hogy ossza fel a területet a vezérek és katonák között. „E osztozkodó pályázásban részt vett az egész törzs, ipastul, fiastul, asszonyostul, leányostul. Ott volt Huba vezér gyönyörű leánykája, a tegezes Hajnácska is”, aki, mikor meglátta a völgymederből kiemelkedő sziklacsúcson a gyönyörű tündérvárat, így kiáltott:

„ – Oh, be szép, be szép! Apám, add nekem ezt a várat, ha bevesszük.

– Nem lehet, – mondta rá Huba, – a vár Gedőé lesz, neki igértem.

Erre Gedő is könyörögni kezdett, hogy elég neki a másik vár, csak adja ezt oda a leányának, ha olyan nagyon megnyerte tetszését.

– Nem szeghetem meg a szavamat, – szólt a vezér, – ám jól van, legyen Hajnácska leányomé a vár, de akkor legyen a leányom a tied. Így keltek össze Gedő és Hajnácska és sokáig éltek boldogul a két szomszéd várban, amelyet "Gedő" és "Hajnácskő" várnak említenek sokáig a krónikák.”

Ma már csak csekély falmaradványai láthatók az egyébként meglehetősen kalandos sorsú és hosszú ideig lakott várnak. A legkorábbi adatok szerint IV. Béla a tatárjárás után, 1247-ben adományozta az itteni földet Zólyomi Detre fia Mikónak, hogy egy alkalmas hegyen várat építtessen. Később a király hűtlenség miatt elkobozta tőle a várat, és annak sorsa kézről-kézre járt a történelem zűrzavarában. Volt a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás kezén, 1424-ig a Szécsényi Salgói család uralta, majd Luxembourgi Zsigmond Ajnácskőt nejének, Cillei Borbálának adta.

Később a vár a Pálócziak és Perényiek birtokháborújának részét képezte. 1451-ben a cseh Giskra foglalta el, majd a Pálócziak után Bebek Ferenc, Balassa Menyhért, a Kubinyi-, a Feledy-, a Lórántffy- és végül a Vécsey család kezén volt, miközben persze néha a török is betette lábát a várkapun.

Az 1670-es években Ajnácskő őrsége a füleki vár állományába tartozott, s a szakirodalom szerint Ajnácskő vára épségben "átvészelte" Fülek 1682-es ostromát. Ettől kezdve hadászati jelentősége is megnőtt, később pedig a vár őrsége tevékenyen kivette részét a kurucok elleni harcból. 1703-ban azonban leégett a vár. Ennek ellenére utolsó lakói, a Vay nővérek 1744-ben még lakták a várat, hiszen a Vécseyek után a vár felének örökösei voltak. Aztán ismeretlen időpontban ők is elhagyták, és a lakatlan, egyre romló állapotú vár köveit a környékbeli lakosság elhordta.

Így ma már nincs mást csodálni, mint a természetes erődítmény hatását keltő egykori kürtőkitöltést….

Fee:

A vár ingyenesen látogatható.

outdooractive.com User
Author
Ferenc Szigeti
Updated: May 05, 2020

Public transport

 • Ajnácskő várának felkereséséhez a legjobb választás, ha a település központjában szállunk le a Fülekről érkező távolsági buszról.

Getting there

 • Ajnácskőn a Z jelzésen indulunk el a Ragács irányába, majd nemsokára, egy romos kúriánál balra fordulunk a S jelzésre. A vár alatti teresedésnél és kápolnánál a várba vezető jelzetlen sétaúton, a székelykapu alatt áthaladva kapaszkodhatunk fel.

Parking

 • Ajnácskőn a KRESZ szabályai szerint tudunk parkolni. A várnál egyáltalán nincs parkoló, azt gyalogosan közelítsük meg! 
Arrival by train, car, foot or bike

Questions & answers

Ask the first question

Got any questions regarding this content? You can ask them here.


Reviews

Write your first review

Be the first to review and help others.


Photos from others


Qualities

Place to visit Families
 • 2D 3D
 • Contents
 • New Point
 • Show images Hide images
 • 2 Routes nearby
January 23, 2020
difficult
14 km
4:48 h
707 m
708 m
Három egykori vulkánt mászunk meg Ajnácskő (szlovákul: Hajnáčka), a Nógrád-Gömöri bazaltvidék legszebb falva körül. Látványos bazaltoszlopok, ...
from Ferenc Szigeti,   MTSZ - Partner
January 23, 2020
moderate open
18.7 km
5:34 h
517 m
728 m
Somoskő szimbolikus várától indulva, Ajnácskő mesés falujáig kalandozva, a macskakő nyomába eredve fedezzük fel a Nógrád-Gömöri bazaltvidék ...
1
from Ferenc Szigeti,   MTSZ - Partner
 • 2 Routes nearby