Share
Bookmark
Print
Plan a route here
Embed
Church

Ócsai református templom (premontrei prépostság)

Church · Budapest und Umgebung
Responsible for this content
Magyar Természetjáró Szövetség Verified partner  Explorers Choice 
 • Ócsai református templom
  / Ócsai református templom
  Photo: Tóth Judit, Magyar Természetjáró Szövetség
 • / Ócsai református templom
  Photo: Tóth Judit, Magyar Természetjáró Szövetség
 • / Ócsai református templom
  Photo: Tóth Judit, Magyar Természetjáró Szövetség

Az ócsai református templomot a 13. század elején építették, és bár számtalan átépítésen és felújításon esett át az évszázadok alatt, mégis ez középkori, román stílusú templomépítészetünk egyik legépebben megmaradt emléke. Nem csak látványa lenyűgöző, de a szentélyében feltárt Árpád-kori freskók is egyedülállóak.

A hatalmas, lenyűgöző precizitással tervezett és épített templom pontos keletkezési idejét és alapítóját nem ismerjük, de feltételezhetően a 13. század elején történt, mivel egy 1234-ben született egyházi iratban már megemlítik. Ekkoriban Ócsa környéke királyi birtok volt, ezért lehetséges, hogy II. András alapította a francia premontreiek kolostorát.

Az 1120-ban, Franciaországban alapított rend nagyon hamar megjelent Magyarországon is. A legrégibb ismert premontrei monostorjegyzék szerint 1235-ben a magyarországi rendtartomány húsz férfi- és két női monostorból állt. A rend jellemzően városokban vagy forgalmas helyek közelében építkezett, és feladatuk közé tartozott a prédikálás és a lelkipásztori szolgálat ellátása is. Az 1200-as évek elején épült, Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelt ócsai templom ezért a rend előírásainak megfelelően a plébániatemplom szerepét is betöltötte.

A háromhajós, keresztházas bazilika nyugati homlokzatán két tekintélyes torony emelkedik, de szokatlan módon nem itt, hanem az északi és déli mellékhajóból nyíló kapukon keresztül lehet belépni a templomba. Keleten a főszentélyt két alacsonyabb mellékszentély veszi körül. Az északi és déli homlokzatot a kereszthajó faltömbje osztja két-két szakaszra. Nyugat felé mindkét oldalon egy-egy sekrestye csatlakozik a keresztház tömbjéhez. Belül a 36 és fél méter hosszú főhajót oszlopos árkádsorok választják el a mellékhajóktól: négy nyolcszögű és négy hengeres tagozású pillért figyelhetünk meg.

A templom története

A tatárjárás után – amely hatalmas pusztítást okozott az épületben – IV. Béla visszatelepítette a premontreieket, akik kora gótikus stílusban építették újjá a templomot. A kolostor, hasonlóan a többi premontrei prépostsághoz, a 15. századra fokozatosan elnéptelenedett, részben a törökök előrenyomulása, részben a reformáció térnyerése miatt.

A romos, rossz állapotban lévő, elhanyagolt templom 1560-ban került a reformátusok tulajdonába, az 1600-as évek elejére az egész falu református hitre tért. A török megszállást az épület szerencsére túlélte, volt, hogy mecsetként használták.

Mikor 1664-ben tatár csapatok felgyújtották a tetőszerkezetet, a károkat anyagi fedezet hiányában nem tudták helyrehozni, így több évtizeden keresztül az épület nagy része, többek közt a templomhajók fedetlenül álltak.

A megmenekülő műemlék

Az 1770-es években következett be a fordulat, amikor a faluban újra kialakuló katolikus közösség a középkori templom köveit szerette volna felhasználni új templomuk építéséhez. Szerencsére gróf Teleki József ekkoriban vásárolt telket Ócsán, és szívügyének érezte a templom sorsát. Támogatásával - és Mária Terézia királynő személyes engedélyével - a református egyház 1773 és 1777 között restaurálta az épületet, és bizonyos részeit újjáépítette. Valószínűleg nem kis részben ennek is köszönhető, hogy ma nem romként láthatjuk ezt a csodás műemléket, hanem működő templomként.

A sors azonban továbbra sem volt kegyes, mivel hol villámcsapás, hol tűzvész vagy tetőbeomlás nehezítette az állagmegóvást. A 19. század végén és a 20. század elején több helyreállítási munka is folyt, az egyik alkalmával a nyugati tornyokat egy emelettel megemelték.

1902-ben egy nem várt felfedezést is hozott a főszentély meszelése. A festékréteg alatt a templommal nagyjából egyidős, tehát 13. századi freskó maradványai kerültek elő. Az összefüggő falképegyüttes az apostolokat ábrázolja, a szentély északi ívén pedig Szent Miklós, a délin Szent György látható. A presbitérium északi falán a Szent László-legenda jeleneteit ábrázolták, vele szemben az Utolsó ítélet töredékes ábrázolása látható.

Az alapos régészeti feltárásra és műemléki helyreállításra csak a 20. század vége felé került sor. 1986 és 1994 között nyolc évre bezárták a templomot, eközben új tetőszerkezetet kapott, kijavították az összes faragott kődíszt, helyreállították a freskót és a padozatot is. Az ásatás során a templom északnyugati végénél találták meg a mára már teljesen elpusztult kolostor nyomait. A különálló, emeletes épületet a reformátusok feltehetően parókiának használták, amelyet keskeny körítőfal kötött össze a templommal.

A templom restaurálásával egy időben a templomkertet és a körítőfal több részletét is feltárták, rendezték a templom környezetét, valamint kialakították a belső parkot is.

Érdekességek:

 • A templom építőköveinek nagy része mészkő és homokkő, melyet a Budai-hegységből szállítottak ide. Ez úgy volt lehetséges, hogy a Duna később elmocsarasodott, majd kiszáradt medre még hajózható volt a 13. században, így vízen tudták szállítani a hatalmas köveket a budai bányákból. 
 • A templombelsőben egymást váltogatják a gótikus és a román stílusú oszlopok és stílusjegyek, a két oldalhajó egyike román, a másik gótikus stílusban készült el. Ugyanakkor a 18. századi felújításnak köszönhetően a karzaton és a szószéken a barokk elemei is felfedezhetőek. 
 • 1995-ben Europa Nostra díjjal tüntették ki Ócsa református műemléktemplomát a pontos és körültekintő, a lehető legeredetibb állapot szerinti helyreállításért.
 • 2009 és 2010 között Ócsán forgatták a Ken Follett "Katedrális" című regénye alapján készült nyolcrészes tévéfilmsorozatot.
 • A premontrei rend egyik legismertebb magyarországi emléke a Zsámbéki templom(rom), amit nagyjából az ócsaival egy időben építettek.

Open from

A templomot belülről kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehet látogatni. Hétfőnként zárva.

 • Március 1. - október 31.: 9-17 óra között 
 • November 1. - február 28.: előzetes egyeztetés alapján

Price:

Előzetes bejelentkezés után lehetőség van tárlatvezetésre, egyéni és csoportos látogatásra is.

 • Belépő: 800 Ft
outdooractive.com User
Author
Zsuzsa Lévai
Updated: July 17, 2020

Public transport

 • A Budapest, Népligetből induló buszokról az Ócsa, városháza megállónál szálljunk le.

 

 

Getting there

 • A parkolótól és a buszmegállóból kicsit továbbsétálunk a Kiss János utca kereszteződéséig. Ott jobbra fordulunk, és már látjuk is a templomot (kb. 150 m).

Parking

 • Parkolni a Tourinform és az önkormányzat épülete előtt tudunk Ócsán.

Coordinates

DD
47.289728, 19.227088
DMS
47°17'23.0"N 19°13'37.5"E
UTM
34T 365945 5238885
w3w 
///sympathies.nestled.trustees
Arrival by train, car, foot or bike

Questions & Answers

Ask the first question

Got questions regarding this content? Ask them here.


Reviews

Write your first review

Help others by being the first to add a review.


Photos from others


Ócsai református templom (premontrei prépostság)

Dr. Békési Panyik Andor utca 9.
2364 Ócsa
Phone 06 20 886 1424

Special features

Place to visit Families Bad weather tip
 • 2D 3D
 • Contents
 • Show images Hide images